måndag, oktober 20, 2008

Enligt en kommentator på bloggen

Är jag dels en ful fan och en person som bör skaffa mig ett liv.

På påstående A svarar jag ja, då utan att ha någon riktigt plan på hur mitt utseende ska förbättras.

På påstående B kan jag bara säga att tanken har slagit mig men att jag hitintills har bordlagt den.

Inga kommentarer: