torsdag, september 13, 2007

Den djupa ideologiska striden handlar om Campingstugor

Ibland befinner sig den politiska nivån i Borås på en sådan nivå att man undrar var man ska ta vägen. Nu har det tydligen uppståt ett gigantiskt bråk både utom och inom majoriteten. Man har verkligen hittat en fråga som splittrar. Det pinsamma är bara att fråga gäller huruvida man ska bygga campingstugor på saltemad!

Innan man beslutar sig för att ta strid för denna fråga måste begrunda följande:

1. 80% av medborgarna i Borås bryr sig inte om frågan
2. En diskussion av detta slaget för tankarna till sämsta formen av by politik
3. Om centern lyckas lösa den gårdska knuten, så varför inte ge det ett försök.

Tyvärr Morgan, ditt utspel i dagens BT är både ogenomtänk och pinsamt. Skärpning!

2 kommentarer:

Tom Andersson sa...

Jag följer med intresse... Och håller även med dig på samtliga punkter.

Anne-Marie Ekström sa...

Just detta att 80 % av boråsarna inte bryr sig stärker fp:s linje att det inte är kommunen som ska driva en campingplats.

Kommuninnevånarnas skattepengar ska gynna kommuninnevånarna och kommunen ska inte bedriva affärsverksamhet. Det ska man överlåta till företagen som kan det bäst. Det är en linje som fp drivit länge både på lokal och central nivå. Så Morgans utspel är inte ogenomtänkt.

Det måste väl ligga mer i kommuninnevånarnas intresse att investera i och rusta upp kommunens skolbyggnader än att bygga nya campingstugor, till exempel. Jag ser hellre att mina skattepengar används till att bygga om Bodaskolan vilket har skjutits upp i åratal.

Sedan är självklart det viktigt med en bra campingplats men när det nu dessutom verkar finnas någon utomstående som vill ta över verksamheten och rusta upp campingen så varför inte låta denne göra det.
Marken ska vi självklart behålla.