tisdag, september 04, 2007

Pirates of the world unite!

Nu är utredning klar om hur helt vanligt "svenssons" ska bestraffas för att de sitter och laddar ner sin favorit musik och sina favorit filmer. Och de hedervärda uppdraget att leka polis, alt stasiagenter går i detta fall till de olika leverantörerna av internet tjänster. Liknelsen med att be posten öppna alla brev är tämligen befogad.

För detta är allt igenom ett dåligt förslag. För det första för att det är integretetskränkande, för det andra för att det kommer att bli väldigt svårt, även för internetleverantörerna, att efterleva detta och sist men inte minst för att det göra att vi tar ytterligare ett steg på den felaktigt valda väg som vi börjat vandra.

Jag vill se en lagstiftning som beakar den nya tekniken i form av snabb spridning av media, som kan göra att vi får den bredd inom mediavärlden som vi idag inte kan få genom de befintliga distrubutionskanalerna och som ökar upphovsmanens intäkt av försäljningen av sin produkt på bekostnad av media bolagen.

Jag måste erkänna att jag inte idag vet hur en sådan lag ska se ut, men jag vet i alla fall att detta är ett steg i fel riktning.

Inga kommentarer: