lördag, oktober 13, 2007

Tramsmotion

I väntan på att få gå över till konferenscentret där Mp idag inleder sin kommun och landstingsdagar sitter jag på förekommen anledning och tittar igenom listan på årets motioner inlämnat av olika Miljöpartister i sveriges riksdag. Ett stående inslag varje år är att media går igenom listan för att hitta den i deras mening tramsigaste motionen, ett pris vi oftast vinner. Så även i år. Priset gick nog till vår riksdagsledamot Helena Leander som lämnade in en motion om fiskar som individer. Jag ska inte argumentera i sak men jag skulle vilja erkänna att det är en svårkommunicerad fråga....

Däremot fanns det en anna motion som jag skulle vilja få möjlighet att här återge som kanske inte är praktiskt genomförbar med principell verkligt intressant. Så här kommer sammanfattningen:

Återför valmonarkin i Sverige
Sverige har ända sedan rikets bildande varit en monarki. Detta styrelsesätt har även idag en djup folklig förankring, även om kungens makt idag är ytterst begränsad och knappast kan sägas vara politisk.

SAMMANFATTNING:
Samtidigt finns det en debatt om det otidsenliga med monarki och behovet av en mera demokratisk statsledning. Kravet på republik dyker upp med jämna mellanrum, även om ingen egentligen tar detta krav på särskilt stort allvar.

Emellertid finns det även uppenbara problem med vårt nuvarande system, som t.ex. att grundlagen stadgar att kungen saknar religionsfrihet, att han inte kan åtalas om han skulle begå brottsliga handlingar samt att prinsar och prinsessor inte har rätt att gifta sig utan regeringens godkännande. Det är uppenbart att systemet borde reformeras.

Om vi vill reformera systemet, men ändå behålla den konstitutionella monarkin som har en djup förankring i Sveriges historia och folk så finns det ett tydligt alternativ: Att avskaffa den arvsmonarki som Gustaf Vasa införde 1544 och återinföra den valmonarki som rådde innan dess. Med andra ord, att Sverige och svenska folket behåller sin kung eller drottning, men att vederbörande tillsätts genom allmänna val.
Före Gustaf Vasa valdes Sveriges kungar, och i förekommande fall drottningar, på riksmötena.

Det borde inte finnas några hinder för att återgå till en sådan ordning, och att då Sveriges regent, man eller kvinna, väljs av antingen folket direkt i demokratiska val, eller av riksdagen. Ett sådant system skulle avskaffa de märkligheter som man utsätts för när man idag föds in i kungafamiljen och därigenom varken åtnjuter religionsfrihet, inte får gifta sig med vem man vill, uttala sig politiskt eller välja yrke.

Jag är däremot övertygad att om någon medlem av familjen Bernadotte skulle ställa upp i ett val till kung eller drottning skulle de vinna överlägset, och det vore ju utmärkt, eftersom det skulle både spegla folkets vilja men även vederbörandes fria val av uppdrag.

Därför föreslår jag att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att tillsätta en utredning i syfte att återinföra valmonarkin i Sverige i enlighet med vad som anförs i motionen.

Författare:
Mats Pertoft (mp)


why not?

Inga kommentarer: