fredag, september 05, 2008

En sällsam historia

För ett tag sedan kunde ni alla läsa följande nyhet från TT i några av våra större medier.

I den versionen som både jag och Johanna läste var det en Jenny Madesten som uttalade sig. Vi reagerade båda på nyheten av två anledningar, för det första hur man kunde göra så storslagna analyser på ett så liten förändring och för det andra att det inte fanns någon Jenny Madesten på SU.

Det andra mysteriet var ganska enkelt, journalisten hade skrivit fel Jenny heter Madestam inte Madesten så när jag googlade på henne visade det sig att hon fanns på fejan så jag tänkte att jag helt fräckt skulle skicka ett meddelande och fråga vad hon menade med sitt uttalande.

Svaret jag fick var ganska spännande, Jenny började med att säga att hon hade haft en lång utläggning till journalisten på TT om att det är svårt att se några egentliga förändringar då allt ligger inom felmarginalen mm. Men sedan även sagt att man nog kunde tolka det hela som.…bla, bla, bla….

Det härliga helt opartiska TT väljer då att endast referera till denna senare delen av uttalandet. Jag älskar kritiskt granskande journalistisk.

1 kommentar:

Daniel sa...

Haha!

Jag hade också tänkt skriva till Jenny Madesten och fråga om hon skolkat från föreläsningarna i statistik - eller undrat om hon bara hade blivit felciterat. Tack vare din företagsamhet behöver jag nu inte besvära henne. Fast kanske man ändå skulle tipsen om att ytra sig så tydligt och kort man bara kan när man talar med svenska "journalister".

Vad Madesten borde ha sagt är:

"Den här opinionsmätningen visar, liksom andra aktuella mätningar, att oppositionen har ett stabilt och statistiskt säkerställt övertag i opinionen. Förändringarna i den här mätningen är inte statistiskt säkerställda; de röd-gröna partierna kan lika gärna ha fått ett något ökat stöd."