torsdag, december 22, 2005

Ungdomsfullmäktige för vem och varför

Man behöver inte direkt studera historien speciellt djupt för att komma till slutsatsen att graden av inflytande naturligtvis hänger samman med ens maktbas. Historiskt har den som haft kontrollen över armen ofta haft en mycket stark förhandlingsposition eftersom man alltid haft möjlighet att använda våld om så krävs. Idagens parlamentariska demokratier är det väljargrupperna som styr. Det är de stora väljargrupperna som dikterar hur de två stora drakarna S och M agerar. I denna situationen hamnar ofta de mindre grupperna i kläm.

Ungdomar är kanske den grupp som det talas mest om när det gäller vilka som borde få ett ökat inflytande i politiken. Problemet är att det väldigt ofta stannar vid fint prat. Och nästan alltid är svaren desamma;

- ”det ryms inte i bugeten”

Samma historia håller nu på att hända igen när det gäller Borås stads ungdomsråd. Sedan starten i början av året har en rad motioner lämnats in i olika nämnder i kommunen och gissa varför en majoritet av dem fått avslag.

- ”det ryms inte i budgeten”

Resultatet blir en ond spiral där de som valt att engagera sig tappar intresset eftersom deras engagemang inte leder någonstans. Faktum är för att inte satsningar på ungdomsdemokrati ska få helt motsatta effekter måste inflyttandet bli reellt och konkret.

Personligen har jag drivit hårt att när ungdomenshus kommer igång så ska detta drivas av ungdomsrådet själva. Ungdomsrådet borde, enligt mig, bli en del av den kommunala förvaltningen få en egen budget och ett eget verksamhetsområde. Detta kräver också naturligtvis ett stort ansvar från medlemmarna i ungdomsrådet och det kräver också naturligtvis att det satsas resurser från centralt håll för att se till att ungdomarna klarar av detta ansvar. Men jag tror att det endast är på detta sätt som ungdomsrådet kan gå från att vara en papperstiger till att bli ett rejält lyft för ungdomarna i Borås stad.

Tillsist måste man ju säga att nyhetstorkan på senaste tiden varit ganska total. Om man undantar förra tisdagens huvudnyhet i Borås tidning nämligen att det finns planer på att bygga en 8 m stor Pinocchiostaty i rondellen utanför BT huset i Borås. Detta måste antagligen vara den dummaste idé som lanserats sedan Cash-kortet och bör omedelbart förpassas till runda arkivet.

1 kommentar:

Ronny Thuresson sa...

Hej!

Jag kom hit genom att googla på "pinocchiostaty", eftersom jag undrade vad det är tänkt den ska kosta, och jämföra det med vad festivalen, och det ungdomsarbete det innebär, jag och Sara genom Föreningen Brobyggardax gör skulle ha kunnat kosta.

Jag kan inte dölja att jag är rätt besviken/missnöjd/semi-bitter, men jag kan säga som så här; Det blir ingen Boråsfestival till sommaren. Trots fjärde mest önskade (Kategorin "arrangemang" innehöll mycket festival/folkfest/etc-önskemål.) sak bland Borås ungdomar (I förarbetet vi gjorde ute på skolorna inför ungdomsfullmäktige.), efterföljande marknadsundersökningar på stan för att ta reda på vad vi skulle lägga in i vårt projekt, uppenbara fördelar med festivalen och inflytande- och självförverkligandearbetet vi nu har påbörjat, så fanns det efter sex-sju månader endast en grusplan (Broplan) till oss.

Lång historia kort (tio månader snart), efter samtal med Ulricehamns kommun jobbar vi nu för att skapa kutlrufestival där, men genom föreningen har vi nu påbörjat ungdomsarbetet i Borås; Varje vecka kommer ungdomar till oss i de självförverkligandeworkshops vi gör i syfte att få dem att skapa något mot festivalen.

Vad som händer nu är att vi väntar på det ganska (!) långsamma arbetet med plusjobb, eftersom tanken är att vi ska få anställning i Ulricehamns kulturförvaltning, så vi kan börja på allvar någon gång.

När väl det är klart att det händer något för vår del tänkte vi höra av oss till de vi pratat med innan, däribland din partigranne Eva (Men du får jättegärna skvallra för henne redan nu), och komma med de trista/glada (beroende på vem man är) beskedet att ulricehamnsfestivalen blir verklighet.

Jag kanske ger dig vatten på kvarn vad gäller hur ungdomar tas emot kommunalt, hur makt fördelas och hur demokratiskt det egentligen är här. Jag hoppas i alla fall det.

Finns nog mer att säga om det här, du/ni får jättehjärna höra av dig/er!

Kjamiz, Ronny

ronny@brobyggardax.se