onsdag, december 07, 2005

Vilken välregisserad föreställning

Igår var jag på "hearing" om fastighetsskatten i Boråsstad. En mycket välregisserad tillställning måste man säg. Upplägget och hela arrangemanget syftade bara till att spela alliansen i händerna. Enligt Villa ägarna finns det tydligen bara två partier i Sverige den onda vänstern och Moderaterna och co. Dessutom var alla utom två åhörare över 50 år med sommarstuga i Varberg, och det verkade just som att det var fastighetsskatten på deras egna fritidshus som var det största problemet. Jag är ledsen att säga det men i jämförelse med problem som bostadslöshet och trångboddhet känns sommarstugor i Varberg som ett i-lands problem.
Men faktum är trots allt att fastighetskatten är ett problem, det faktum att man får betala pengar som man faktiskt inte har skapar faktiskt en situation där människor drivs från hus och hem. Extra tydligt blir detta i mycket attraktiva områden i skärgården där mycket kapitalstarka ägare köper sommarstugor från lokalbefolkningen vilket gör att taxeringen på fastigheterna höjs. Vi Mp anser därför att Fastighetskatten bör avskaffas på långsikt istället bör ett system införas där kommunen får ta ut en avgift som grundar sig på en bostads miljöbelastning. Men eftersom denna vision ligger ganska långt bort i tiden så skulle vi kortsiktigt hällre vilja ha ett system som grundar sig på inköpspriset istället för på marknadsvärdet. Detta för att komma ifrån spekulationsspiralen som tvingar människor att flytta.

Jag har så sakta börjat inse att jag har en obeskattad löneförmån. Som anställd arbetandes med politik och därmed även närvarande på en väldig mängd möte blir man även bjuden på ganska mycket gratis mat. Inte konstigt att Göran P ser ut som han gör.

Förövrigt så har jag efter att tagit del av tsunami katastrofens rapport beslutat mig för att satsa på en karriär på UD, jag vill också jobba på ett ställe där man hotas av avsked för att åka TILL jobbet. Fantastiskt!

Inga kommentarer: