torsdag, november 15, 2007

NU förstår jag!

Charlie Weimers har i en krönika på politikerbloggen förklarat för mig varför jag har haft fel hela tiden när jag varit för införandet av en könsneutral äktenskapsbalk. Det är ju naturligtvis så att ordet äktenskap betyder per definition endast kan var mellan man och kvinna, precis som trianglar per definition endast har tre hörn. Det är bara en frågan om semantik.

Jag har hört många dumma argument om varför personer anser att vi inte ska ha en äktenskapsbalk som behandlar alla relationer lika. Men det här var nog det dummaste!

1 kommentar:

Tony sa...

Samma fråga dryftades i en fråga till språkrådet häromsistens. I språkrådet förutsätter man att riksdagens kommande beslut om lagändring (vilket förhoppnigsvis kommer snart) innebär att ordet "äktenskap" ges en mer modern och samhällsanpassad förklaring i våra ordböcker. Man hänvisar till att så skett flera gånger förut, och lyfter som exempel ordet "barnmorska", som nuförtiden ingalunda måste vara en kvinna, trots att ålderdomliga ordböcker antyder det.

Även språket utvecklas, och det ganska mycket...