måndag, februari 25, 2008

Alla ska med!

Så då har då äntligen PS enat sig kring en linje som ska ersätta medborgarlönsvisionen (hoppas de i alla fall) och förslaget heter obligatorisk statlig a-kassa. Och naturligtvis rasar facken genast unisont mot idén.

IF Metal kallar bla förslaget för feltänkt. Och skriver att det egentliga enda felet med systemet idag är att ersättningen är för låg och att inträdeskraven är för höga. De skriver sedan vidare att medlemmarna i A-kassan får bättre service om systemet inte är statligt utan endast vänder sig till medlemmar.

Personligen tror jag detta är svepskäl. Facken är rädda att de ska förlora medlemmar om de blir av med A-kassan. Felet med systemet idag är just att kraven är för höga och att det kostar för mycket att vara med. Därför ska staten ta över systemet, avgiften ska betalas vi skattesedeln och ersättningen ska bli 80 procent av lönen oavsett i vilken grad man arbetat tidigare. Tanken bör vara att förse ju de grupper som tidigare hamnat utanför A-kassan med ett socialförsäkringssystem, dvs framför allt timarbetande.

Alla ska med, så enkelt är det!

Inga kommentarer: