måndag, februari 18, 2008

Förklaring tack

Kan någon förklar hur det nya betyget A ska kunna motsvara ett betyg som är högre än MVG utifrån följande två citat, det första från utbildningsdepartementets hemsida och det andra från Departementsutredningen kring det nya betygsförslaget?

Betygsskalan ska vara målrelaterad och nationella betygskriterier ska finnas för det högsta, mellersta och lägsta betygssteget för godkända resultat, det vill säga för betygsstegen A, C och E.

Ur Ds

"Arbetsgruppens uppdrag är att utreda och föreslå en nya betygsskala. Uppdraget omfattar således inte andra delar av betygsystemet. En betysskala anger hur olika betyg beteckans, hur de beskrivs samt hur de värderas.....Att föreslå ett nytt betygsystem är betydligt mer omfattande än att föreslå en ny betygskala"

Om inga nya kriterier ska tas fram måste ju A vara MVG, C vara VG och E vara G eller?

Inga kommentarer: