lördag, oktober 03, 2009

Reformera Lissabonfördraget!

Nu får man väl då säga att Lissabonfördraget är antaget. Vi vet naturligtvis inte exakt vad som händer med Tjeckiens signatur men om deras folkvalda politiker har bestämt att det är demokratiskt riktigt att ta beslutet i deras riksdag så är det lite vi i Sverige kan säga om det.

Låt oss därmed gå vidare och se vilka möjligheter som långsiktigt finns att bygga på det som är bra och ändra på det som är dåligt. Att EU-parlamentet stärks är bra, det är trots allt det folkvalda organet i EU. Problemet är naturligtvis att EU även tar över beslutande makt från nationella parlament, vilket är dåligt och odemokratiskt.

Jag föreslår några förändringar som jag tycker att Miljöpartiet måste överväga baserat på det faktum att Lissabonfördraget nu har gått igenom

  1. Uppvärdera vårt arbete inom vår Europeiska partiorganisation. Låt detta vara sista året vi antar ett eget manifest till Europaparlamentsvalet. Energin bör istället läggas på att ge EGP en bättre politik utan narkotikaliberalism och annat dumt. Utan istället försvar för subsidaritetsprincipen och ett mer demokratiserat och direktdemokratiskt EU.
  2. Gör kommissionsordförande till premiärminister i parlamentet. Det är det folkvalda organet som har legitimitet att utse och välja kommissionens ordförande. Denna ska också utses efter ideologisk färg inte efter kohandel mellan nationer. Detta kräver också att kommissionen blir en regering som kan fällas av parlamentet.
  3. Ge domstolen tre tydliga uppgifter. För det första att granska nationell lagstiftning inte strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. För det andra att övervaka efterföljandet av den inre marknaden. För det tredje att se till att EU parlamentet eller kommissionen tar sig befogenheter som inte är författningsenliga.
  4. För att bevaka subsidaritetsprincipen bör en tydlig kompetenskatalog utformas där vilka beslut som ska fattas på vilken nivå ska framgå. Utgångspunkten för arbetet ska vara att ett beslut som inte med absolut nödvändighet måste fattas på EU nivå inte heller bör fattas där.
  5. Avskaffa beslutanderätten för ministerrådet utan ge det endast en helt rådgivande roll.

Visst är de förändringar jag här ställer upp sådana som skulle göra EU mer federalistiskt i sin konstruktion. Men hellre en demokratisk federation än ett semidemokratiskt överstatligt samarbete.

, ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hello! I'm newbie in Internet, can you give me some useful links? I know only about Yahoo [url=http://yahoo.com]Yahoo[/url] http://yahoo.com Yahoo

Anonym sa...

Ich meine, dass Sie nicht recht sind. Ich kann die Position verteidigen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden reden. viagra f?r die frau fit for fun viagra online kaufen ohne rezept [url=http//t7-isis.org]cialis generika[/url]

Anonym sa...

a usted la elecciГіn no fГЎcil [url=http://csalamanca.com/tag/comprar-viagra/ ]viagra online contrareembolso [/url] el Mensaje es quitado http://csalamanca.com/tag/comprar-viagra/ viagra generico precio