torsdag, december 14, 2006

Partisympatiundersökningen

Idag är det lilla julafton för alla politiskt intresserade. Scb:s stora PSU undersökning som kommer en gång i halvåret presenterades, och vissade på en kraftig ledning för opositionen i väljarsympatierna. Skillnaden mellan denna undersökningen och andra väljarundersökningar är att PSU innehåller intevjuer med över 9000 personer. Vilket gör den till den absolut största undersökningen i Sverige.
För Miljöpartiet kan det positiva nämnas att vi för det första verkar befästa positionen som ett 5 procents parti. Jag skulle önskat, och trodde nog faktiskt, att vi i detta valet skulle kunna ha brytit igenom och blivit ett 6 - 8 procents parti. Men den dagen verkar dröja ytterligare ett tag.
Det andra possitiva som jag upplever med denna undersökning är att vi för första gången sedan 1996 i PSU inte är minsta parti. Även om marginalen till V endast är 0,1% så är det ändock ett trendbrott, dessutom ligger KD endast 0,3% över oss så det är taight kring slutspelsstrecket för att använda sport termer.
Klart är även att det går väldigt dåligt för Fp just nu, partiet har nu tappat 4% sedan i maj, man har visserligen god tid på sig att komma tillbaka. Men en förhoppningen om att kasserngårdsliberalisemen kanske har spelat ut sin roll inom Fp måste jag ändock erkänna att jag hyser.

Inga kommentarer: