måndag, december 04, 2006

Springer tiden ifrån mig?

Det gäller att se hela brädet sa Jed Bartlet till Toby när de spelade schack. Vilka drag kan man göra, vilka kan motståndaren göra, och vilka måste göras. Det finns vissa saker som måste göras för att Mp ska klättra ytterligare några pinnhål till 2010. Först och främst måste en stor kollos reformeras och effektiviseras. Gör man det kan man frigöra resurser som skulle kunna användas för att driva en klart mycket mer effektiv valkampanj än detta året. Men Johan försöker hela tiden att ta ner mig på jorden, tror inte att min tidtabell är realistisk. Kanske har hant rätt.
Rond 1 har i alla fall inlets....

2 kommentarer:

Max Andersson sa...

Om man försöker sätta upp realistiska mål för det interna förändringsarbetet, om det är det du talar om, så kommer du att inte att planera rätt.

Nu är det snart 8 år sedan Atte förutsåg att det skulle ta minst femton år att knyta samman Mp-Hisingen och Mp-Fastlandet till en gemensam lokalorganisation i Göteborg. Det var en ganska realistisk bedömning då. I själva verket tog det bara mirakulösa tre år!

:-)

Ibland dyker det helt enkelt upp tillfällen som man kan greppa i flykten. Det är nästan omöjligt för realistiska planerare att förutse dem.

Så kör hårt!

Tony sa...

Vis av erfarenheten - de stora pendelrörelsernas tid i vårt parti är nog förbi när det gäller vår organisation. Visst brottas vi av viss ineffektivitet, vilket borde leda till ett arbeta för att göra partiapparaten smidigare.

Samtidigt måste vi jobba både för att förbättra effektiviteten och för att stärka demokratin. I många andra fall har kraven på en mer effektiv organisation lett till minskad demokrati, och det måste man undvika.

Problemet med gällande organisation är att den är otydlig - att det ej är tydligt vem som bär ansvar för vad. Sådant måste ses över, ansvar tydliggöras, uppgifter fördelas.

Men som sagt, jag tror att de stora pendelrörelsernas tid är förbi...