måndag, december 11, 2006

Pinochet är död

Flera bloggare var liv påverkats mycket kraftigt av denna man skriver är både arga och besvikna över att han tillåtits gå ur tiden utan att bli dömd för de brott mot mänskligheten som han begått. Själv har jag inte denna relation till Pinochet och inte heller bör man kanske uttrycka glädje över att människor går bort. Dock ingår det i min personliga övertygelse att tro att varje människa möter sin egen rättvisa vid en eller annan tidpunkt. I Pinochets fall kanske ett gammalt isländs ordspråk kan komma på sin plats.
"inget är mer beständigt än dom över död man"

Inga kommentarer: