måndag, juni 04, 2007

1203 - dagar kvar

Visst är det viktigt med definitioner. Det är liksom viktigt att veta vad man pratar om, framför allt i vetenskapliga samanhang. Marx gjorde exempelvis en analys av det kapitalistiska systemet och definierade det som ett samhällssystem där produktionen sker genom att förädla råvaror genom arbete skapar ett mervärde. En ganska korrekt definition skulle jag säga. Sedan kritiserade han detta system och sade att det skulle på sikt gå under av sig själv.

En av de sämsta definitioner jag hört på senaste tiden är "att veta vad man vill ha och sen ta det", det är väl snarare så vi definierar anarki.

Vad som dock verkar ännu mer förvånande är att detta citat kommer från en moderat i Borås kommunfullmäktige!

1 kommentar:

Johanna Falk sa...

Det är så ROLIGT!!! Jag måste skratta!