måndag, juni 18, 2007

Äldrerapporten

Eftersom arbetet med att införa kundval inom äldreomsorgen pågår för fullt blev jag lite spänd idag när äldrerapporten kom. Det är svårt att dra någon egentlig slutsatts, men om man studerar Nackas (kommunen som är kundvalssstemets paradis) placeringar i de olika mätningarna framgår inget samband mellan graden av valfrihet och kvalite. I alla fall inget positivt.

1 kommentar:

Johanna Falk sa...

Min första dag i privat hemtjänst i nacka kommun är avklarad.

1. Företaget har dålig kontakt med distriktssköterskorna. De finns liksom inte närvarande. DEssutom saknar många delegering på saker som stomipåsbyte.

2. Vårdtagarna eller kunder som de heter nu (det kommer jag ALDRIG att kalla dem) klagar över att de är så många olika personer som kommer till dem. Så borgarna argument om en närmare vård är BULL SHIT.

3. Vi jobbar 6 h i streck, för företaget har inget kollektiv avtal som reglerar arbetstiden till max 5 h i streck, som jag är van vid i Borås Stad.