fredag, augusti 31, 2007

Demokratin måste naturligtvis försvaras mot alla, alltid

Det betyder även att man måste försvara tröga människors rätt att genomför billiga provokationer med, i alla fall som jag ser det, ifrågasättningsbart konstnärligt värde.

Tyvärr finns det även ett inrikespolitiskt motiv för ledare i regimer med problem med hemma opinionen att sprida idén om det onda västerlandet.

Hela denna historia kommer bara att leda till mer intolerans och hat mellan människor. Helt i onödan. Man får göra rondellhundar av Muhammed i Sverige, men jag har svårt att se det konstnärliga värdet. Men det är ju individuellt.

Men alla Sd sympatisörer som nu säger att man borde publicera bilderna för att sympatisera med konstnären måste i konsekvensens namn genast börja stödja Ecce Homo utsställningen också.

Inga kommentarer: