onsdag, augusti 29, 2007

Jag ger mig - Lennart (v) regerar Borås

En person som söker ett jobb som politisksekreterare åt en borgerlig majoritet med följande ansökningsbrev förtjänar inget annat än bockande och bugande.

Härmed vill jag anmäla mitt intresse av tjänsten som blocksekreterare.

Jag har många års erfarenhet av politiskt arbete och är väl förtrogen med det kommunalpolitiska livet i Borås Stad. I mitt uppdrag som fritidspolitiker har jag för vana att kritiskt granska alla beslutsunderlag, samt vid behov samla in kompletterande fakta och genomföra alternativa utredningar.

Enligt annonsen förutsätts den sökande dela den politiska majoritetens värderingar. Jag tycker detta är ett alltför snävt och inskränkt synsätt, det gäller istället att bejaka den politiska mångfalden. Anställer ni mig får ni dessutom, som en ren bonus, hjälp med att besvara mina egna skamliga påhopp i insändarspalterna.

Jag har även dolda, under 40 år outnyttjade talanger, som kan komma väl till pass i vårt gemensamma arbete med att saluföra den borgerliga koalitionens politik. I min ungdom arbetade jag i en livsmedelsbutik. Där hade jag bland annat till uppgift att borsta bort mögel från gamla limpor, skära bort mögliga partier på ostar och mala ner lätt förruttnat kött till köttfärs. I grunden handlade det om att få en högst tvivelaktig produkt att framstå som betydligt aptitligare än vad den var. Jämförelsen med att saluföra er politik är slående.

Ett problem, som även kan ses som en fördel, är att jag stundtals måste vara tjänstledig för att fullfölja mina egna politiska uppdrag. Det fina i kråksången är att jag är närvarande även när jag är ”frånvarande” eftersom jag vid dessa tillfällen deltar i samma möten som mina arbetsgivare i koalitionen. Med denna finurliga lösning spar kommunen in på min lön som blocksekreterare, men får ändå del av denna arbetstid. Detta arrangemang bidrar till att uppfylla koalitionens övergripande mål – ett kraftigt ekonomiskt överskott.

Jag vill framhålla att jag inte ser några som helst problem med mina dubbla roller, det sunda förnuftet kommer jag att använda på min fritid, allt övrigt tankegods tillfaller er.

1 kommentar:

Heiti Ernits sa...

Hahaha...sanslöst roligt! =)
Vilken retorik!
Hatten av för Lennart, om jag nu hade en...