tisdag, augusti 28, 2007

Why not?

Lena Palmén vill att kommunen ska använda sig av möjligheten att på egen hand granska Borås kristna skola. Min kommentar är:

Varför inte?

Kommunen är alldeles för dåliga med att utnyttja denna rätt att på egen hand granska kommunernas skolor. Kommunen ska vara garanten för att alla elever får en utbildning av godkvalité och om det är något som brister i dagens system så är det just det faktum att skolverket har för lite resurser att genomför granskningar, vilket gör att många elever inte får en utbildning av den kvalité de har rätt till. Så fram för mer granskning det kommer antagligen alltid att leda till förbättringar.

Inga kommentarer: