tisdag, juli 04, 2006

Samma gamla unkna konservatism

Igår satt jag som sagt i gräset i almedalsparken, min nya arbetsplats eftersom det finns gratis uppkoppling här, och jobbade i godan ro. Det var ca tre kvart innan Göran H skulle till att börja tala och en dam kom och gav mig tidningen kristdemokraten. Eftersom jag stämmer in på minst en, antagligen allihopa, av följande tre karaktärsdrag:

1. Nördig
2. Politruk
3. Oförmåga att prioritera mellan olika saker

så läste jag den med stor glädje.

Tidningen var, faktiskt i det stora hela, vad jag förväntade mig. Allmänna budskap som vem som helst skulle kunna hålla med om, typ Sverige ska bli hederligare, med en och samma lösning, nämnligen att vi måste ha mer kristen etik. Det är alltså ett mycket bra exempel på det som man skulle kunna kalla nya Kd.

Men på sista sidan dök det upp något. Nämnligen en artikel från organsiationen bevara äktenskapet. För er som inte vill leta upp artikeln kan jag säga att denna organisationen kör med huvudargumentet att bevara äktenskapet för att skydda barnen och familjen. Seriöst vad är det för jävla argument!

Att skydda barnen?

Är det bättre att ett barn växer upp någonstans i världen, Svergie eller anorstädes, antingen helt utan föräldrar eller med föräldrar som slår, super eller kastar ut en på gatan, än att bli adopterad av två föräldrar av samma kön?

Tror ni seriöst att barn med homosexuella föräldrar på något sätt skulle vara sämre föräldrar än hetrosexuella?

För att skydda familjen?

Jag antar att det är familjen som instution som man vill skydda, men frågan som jag inte kan fatta är vad man anser att denna instituion skulle ha för egenvärde?

Äktenskapet har två sidor, en juridisk och en teologisk. Den juridiska är innebär att man säkrar arvrätt osv mellan äktamakar. Den teologiska handlar om att man anser att samlevad mellan personer på något sätt ska sanktioneras av högre makt.

I det senare fallet kan jag ha fullförståelse för att man inte på vissa håll vill viga personer av samma kön, om det strider mot ens teologiska uppfattning. Därför måste dessa två funktioner hållas isär. Den juridiska delen ska ges alla, oavsätt kön, ålder, religion, etnicitet eller sexuell läggning. Medan det borde vara upp till varje samfund vilka de vill viga eller inte. Men ur det är den juridiska som gäller i domstolar osv. Vad de enskilda samfunden håller på med är deras ensak.

I grund och botten handlar det om att dessa människor inte gillar homosexuella och vissa kanske till och med tror att de ska hamna i helvetet. Vem vet, om det finns ett helevete så kommer säkert några homosexuella att hamna där, men vad förvånade personerna från bevara äktenskapet ska bli när de syns.

All kärlek är bra kärlek!

Inga kommentarer: