fredag, januari 04, 2008

Dags för en grön EU vision

Jag misstänker att det ännu så länge är ganska få bland allmänheten som har några större funderingar kring EU-parlamentsvalet i juni 2009. Men inom de politiska organisationerna börjar valtempen redan höjas. För det kommer att bli en rekordlång valrörelse den här gången, först ett EU-parlamentsval och sedan riksdagsval. Tyvärr är dock valet till EU-parlamentsvalet för oss gröna bara en lång orgie i att, likt en högskolastiskteolog som talar om jesus egentliga natur, försöka förklara varför vi vill ha väljarnas stöd att påverka en organisation vi egentligen vill gå ur. Jag vill härmed uppmana samtliga partikollegor att faktiskt möta verkligheten. Och verkligheten talar sitt tydliga språk. Mp har backat i samtliga EU-parlamentsval sedan 1999. Tillbaka gången är en direkt konsekvens av att ett allt större antal människor inte anser det realistiskt att Sverige kommer att gå ur EU eller för den delen önskar att Sverige ska gå ur EU. Så länge Mp fortsätter att enbart prata om hur och när Sverige ska gå ur EU eller ropa folkomröstning så fort ett nytt förslag om EU dyker upp kommer färre och färre att lyssna på det vi har att säga.

Missförstå mig rätt. Jag vill inte härmed ställa mig i Fp eller delar av moderaternas helt okritiska hyllningskör till EU. EU har ett enormt demokratiskt underskott, bedriver ett enormt slöseri med skattemedel samt bedriver en till mycket stor del protektionistisk handelspolitik mot tredje världen. Men detta faktum gör det enligt mig än viktigare att vi gröna enas om en vision och talar om vad vi faktiskt önskar åstadkomma med den gröna politiken i EU och inte låter från om ett möjligt eventuellt kanske framtida utträde stå i vägen.

Jag vill därför uppmana samtliga medlemmar att stödja den motion som jag tillsammans med partikollegor i Uppsala lämnat in och som begär att kongressen ska ta ställning till följande att-sattser:

Att partistyrelsen får i uppdrag att formulera en tydlig visions för hur vi anser att ett Europeiskt samarbete bör se ut.

Att partistyrelsen får i uppdrag att formulera vilka förändringar av EU som måste ske för att Mp ska sluta driva kravet om utträde ur unionen.

Att Miljöpartiet i sin utåtriktade kommunikation lyfter fram de frågor som vi vill driva i EU samt den ovan beskrivna visionen för ett grönt Europa.

6 kommentarer:

Johan sa...

"Jag misstänker att det ännu så länge är ganska få bland allmänheten som har några större funderingar kring EU-parlamentsvalet i juni 2008."

Instämmer. Ety valet är är i juni 2009.

"Tillbaka gången är en direkt konsekvens av att ett allt större antal människor inte anser det realistiskt att Sverige kommer att gå ur EU eller för den delen önskar att Sverige ska gå ur EU. "

Inte självklart. Åtskilliga av junilistans väljare ville gå ur EU.

josh lyman sa...

tjöta :-)

Josh Lyman sa...

Fast juni listan väljare är borgerliga väljare. De kommer endast i vldigt liten utsträckning rösta på oss i vilket fall.

Anne-Marie Ekström sa...

Det är intressant att det finns någon inom mp som tror att man tjänar på att vara med för att förändra inifrån. Fast att fp urskillningslöst gillar allt inom EU är inte sant.

Tony sa...

Instämmer i din analys Tomas.

Hoppas att partiet är moget att ta ställning för den linjen, den här gången. När jag och Göran var ute och diskuterade frågan inför valet -05, så fick vi utstå många fräna angrepp från de rabiataste av utträdesförespråkarna...

jimpan sa...

Bra motion. Jag stödjer den!