torsdag, januari 24, 2008

Sitter kulturen i väggarna?

Mitt första kommunalpolitiska uppdrag i Borås var som ledamot i utbildningsnämnden, en trevlig sammanslutning där den totalt odrifitga nämndordförande såg till att allting hade sin gilla gång. Anna Svalander har nog lyckats genomföra större förändringar på sin första förmiddag inom den förvaltningen är vad Sivert lyckades med under hela sin karriär. Men i alla fall så var historien om vårflamman och Teknis igång redan då. Och när jag blev insatt i historien av Sivert trodde jag inte mina öron. Vi har en skola där en elevkår som inte är vald av någon än sig själv och som dessutom indirekt styrs av ett jävla ordersförbund (samtidigt som det funkar som dess rekryteringsbas) ordnar en parad genom Borås en gång varje år och dessutom ger ut en tidning där inte en enda annons inte anspelar på sex. Däremellan ordnar man fester där minderåriga bjuds på sprit på skolan.

Nu har tidningen blivit fälld, annonsörerna drar förhoppningsvis öronen åt sig. Kanske kan paraden bli kvar men bättre vore om den övergick i annan regi. Jag vet att min kära flickvän var involverad en gång i tiden med att förändra kulturen på Sven Eriksson men tyvärr verkar det inte ha lyckats något vidare efter det att hon slutade. Kanske kan vi nu få en mer öppen debatt kring vilka värderingar som sprids på våra skolor, problemet på Teknis är bara att de som står bakom dessa värderingar verkar finnas betydligt högre upp i samhällshierarkin än vad vi annar.

3 kommentarer:

Magister Flykt sa...

Jag vet inte hur det är i dag, men på den tiden jag satt i utbildningsnämnden, långt före Tomas (men ändå tillsammans med godmodige Sievert), så fanns problem med att en del lärare på S.E.- skolan inte bara uppmuntrade ordenssällskapet, utan också deltog i det, och var medlemmar de också. Tydligen hade de någon form av ringar, som visade på om de var med eller inte.

Sedan de rapporterna kom upp (genom intervjuer med elever som känt av problematiken) har min ringa åsikt varit att det är fel att selektera programmen i den utsträckning som vi gör. Varför inte byta ett tag, och låta några av de program som idag erbjuds på Viskastrand flytta till Sven Eriksson, och låta några Almåsprogram förläggas på Bäckäng? Det skulle nog lägga sordin på stämmningen för de som gillar att leka med hemliga ordnar och informella maktstrukturer...

Anonym sa...

ja och så kan vi ju skicka dig till norrland och så får du pendla dit varje dag till ditt arbete!!!!!!!!

Odqvist sa...

Politiken och medierna faller med tiden, precis som era missväxta åsikter och arga attityder.

Ni får tro er veta vad ni vill, men vänskap och tradition kommer bestå bland landets Elevkårer, inte minst Elevkåren Teknis.