lördag, januari 12, 2008

Koldioxiden vänner

SLU håller på att skapa sig en plats i det allmäna media landskapet genom sin kampanj "koldioxiden vänner". Kampanjen har redan börjat valsa runt på bloggar både här och där. Personligen hoppas jag att kampanjen kan leda till ökad medvetenhet om klimatförändringen samt att det behövs politiska beslut för att motverka den. Min enda invändning mot själva kampanjen är att det inte är kul. Filmerna är skittråkiga, ironi måste göras med humor och även om SLU försöker så lyckas de inte.

Inga kommentarer: