lördag, januari 17, 2009

11 § Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Anf. 88 HELENA RIVIÈRE (m) replik:
Herr talman! Ja, jag anser att bidragsbrott är värre än skattebrott. Skattebrott stjäl ingen annans pengar, men det gör bidragsbrott.

1 kommentar:

Jon L sa...

Hysteriskt roligt! Om än på ett djupt tragiskt sätt förstås... ;)