måndag, januari 26, 2009

Miljö & Opinion igen

Henric Oscarsson svarade idag på sin blogg angående en kommentar jag gjort där om miljö som valfråga under kristider, som jag tidigare bloggat om. Här nedan kommer svaret.


Hej! (kunde inte lämna kommentar på din blogg, jag var nog för mångordig :)

Du är lite för ivrig när du tror att tillväxt/ekonomi-hänsyn och miljöhänsyn skall förändra sin plats på dagordningen på bara några månader. Om den här krisen blir som under 1990-talet, vilket mycket tyder på, så talar vi i så fall om processer som tar många många år.

Miljön var den viktigaste frågan på dagordningen i valet 1988. Sedan dalade den kraftigt under de 5-8 år som följde för att sedan parkera kring 15 procent som ansåg miljön var ett viktigt samhällsproblem (under perioden 1995-2005 ansåg t ex svenskarna att flykting/Invandring var ett viktigare sh-prob än miljön). Den här typen av strukturella förändringar kommer, OM de nu upprepas, alltså att ta väldigt mycket längre tid. Stödet för partiet mp tycks vara alltmer frikopplat från den generella miljöopinionen. Annars skulle mp för länge sedan ha varit historia (!?). Frågan är om miljöhänsyn är något vi anser oss "ha råd med" när det är goda tider, men prioriterar ned när andra kortsiktigt materiella behov är svårare att tillfredsställa. En del talar för det. Men som jag också sagt tidigare: bara för att det historiskt funnits negativt samband mellan miljöhänsyn och tillväxt/ekonomihänsyn behöver det inte nödvändigtvis vara så i framtiden. Utrymme för politisk kamp om de här sakerna finns alltid :)

den 25 januari 2009 16:11

Inga kommentarer: