söndag, januari 25, 2009

Ännu mer opinionsmätningar

Efter mitt blogg inlägg igår om att Mp visar starka siffror kommer idag ytterligare en mätning där nivån kring 6 % befäst. Jag vet att vid den här tiden runt förra året så var det fler än jag som var fundersamma kring varför Mp stora ryck aldrig kom. Med klimatfrågan högst upp på dagordningen så hade vi nog förväntat oss att nu ska vi äntligen kunna bli ett 10 – 12 % parti. Men sanningen är nog att det är lite svårare än så.

Det stora avtrycket som klimatfrågan gjort är att det kopplat samman miljöfrågorna med samhällsbyggnadsfrågorna på ett betydligt tydligare sätt. Miljö går därmed från att bli en "mjuk" fråga med fokus på omsorg om djur och natur till ett "hård" fråga kring byggande, bostäder och trafik. Om denna sammankoppling mellan denna typ av frågor betyder att Mp också kan få ökad trovärdighet inom de "hårda" frågorna återstår att se, men jag tror det finns stora möjligheter.

Inga kommentarer: