fredag, januari 30, 2009

Jan Björklund får rätt

Personligen tvivlar jag inte på att det just är så som skolverket säger, att svenska elever idag presterar sämre nu än för 10 – 15 år sedan i en rad olika ämnen. Frågan av central betydelse är varför. Min förklaring bygger handlar om två faktorer som radikalt ändrat sig sedan 1991, då de mättningar som rapporten avhandlar börjar.

Den första faktorn är att en genomsnittlig svensk skolklass har blivit betydligt mer hetrogen idag än vad det var för bara kanske 10 år sedan. Detta i sin tur påverkar saker som studivana hos föräldrar, hur länge man befunnit sig i det svenska skolsystemet samt språkkunskaper.

Den andra faktorn är att medlen inte har ökat i den takt som behoven har ökat.

Huruvida skolpolitiken i form av betyg, elevinflytande och pedagogik har varit felaktig eller rätt och riktigt kommer vi kanske aldrig att få veta. Det är nog helt enkelt en fråga om människosyn och ideologi.

1 kommentar:

Johan sa...

Förbaskat klokt iakttaget.