onsdag, juli 15, 2009

EU måste markera mot Litauen

EU har som de flesta vet redan från början varit ett projekt för att reglera handelsrelationer mellan först ett fåtal och sedan ett större antal länder. Unionen anses stå på tre pelare eller friheter, fri rörlighet för varor och tjänster, fri rörligheter för arbetskraft och fri rörlighet för kapital. Som garant för detta skapades EG domstolen och kommissionen för att övervaka att länderna inom unionen inte inskränkte i dessa friheter. När fler länder har begärt inträdde i unionen har det dock även tagits andra hänsyn. Att landet respekterar grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter mm har varit väsentliga delar kring processen för inträdde både för länder som Rumänien, Bulgarien och är en knäckfråga när det gäller Turkiet.

Naivt har verkar det nu som att det har antagits att så fort ett land antagit en lagstiftning som uppnår denna standard så kommer det inte att backa. Men verkligheten visar återigen sitt fula tryne. Litauen inför nu en lag som förbjuder personer att tala positivt om homo och bisexualitet. I både Ungern och balkan länder finns det fortfarande lagstiftning som är klart diskrimminerande mot Romer.

EU är vad jag vet den enda aktör som på alvar skulle kunna sätta tyngd bakom krav på att denna typ av lagstiftning måste upphöra. Frusna utvecklingsbidrag och jordbrukssubventioner skulle vara ett otroligt effektivt verktyg för att sätta press på länder där populistiska politiker använder sociala spänningar för att hetsa mot minoriteter. För länder som försjunker in i semidiktaturer bör uteslutning vara en självklarhet.

Som ordförande för EU har Sverige en skyldighet att se till att EU agerar och utsätter Litauen för kraftiga ekonomiska och diplomatiska påtryckningar om att denna lagstiftning genast måste avskaffas. Frågan är Fredrik Reinfeldt om du som liberal vågar stå upp för mänskliga rättigheter eller är du fullt upptagen med att driva igenom lagstiftning som innebär större övervakning av våra dagliga liv?


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

1 kommentar:

Johan sa...

Håller helt och hållet med om att EU bör markera kraftfullt. Upp till bevis dels för ifall EU kan funka som en MR-vakthund och dels för Reinfeldt ambitioner.