fredag, juli 17, 2009

Island långa resa mot EU tar sin början

Igår röstade Alltinget på Island för att Island ska ansöka om medlemskap i den Europeiska unionen. Ett beslut som inte bara är positivt eller negativt för varken EU eller Island själv.

Min bild av verkligheten är sådan att för ett mindre export beroende land som Island skapar det klara problem att ha en ekonomi som inte bygger på fri rörlighet för varor och tjänster. DDEnen isolerade positionen bygger dessutom på problemen. Precis som norge är risken för att det byggs upp ett starkt inflationstryck inom landet stort. Här finns potential för Island att genom att gå med i EU och EMU få en starkare valuta och hålla tillbaka inflationen. Därmed kan även en stabilare förhållanden på inre och yttre marknaden skapas.

Däremot är frågan om hur Island, som byggt mycket export på billig energi, skulle klara av att fungera på en integrerad energimarknad. Men detta kanske inte heller ens skulle bli aktuellt beroende på landets geografiska position.

För EU:s utveckling är det inte heller odelat positivt. Antalet länder med (relativ) lång demokratisk tradition förstärks ju, trycket på länder främst från forna öst staterna som fortfarande har problem med auktoritära tendenser och hög korruption kan få ökat tryck.

Men den stora stötestenen är helt klart fiske politiken. En gemensam fiskepolitik inom EU, kan göra det väldigt svårt för Island att hävda ensam rätt över sina "egna" fiske vatten, något som tidigare varit en källa för konflikter. Samtidigt skulle ett Isländsk inträdde göra det en mer påtagligt att denna ohållbara politik måste förändras.


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: