tisdag, juli 21, 2009

Stor ökning av arbetskraftsinvandringen

SVT:s Rapport rapporterade igår om att det har skett en kraftig ökning av arbetskraftsinvandringen till Sverige sedan den nya lagen trädde i kraft, totalt var det 13000 personer som fått arbetstillstånd från december till juni.

Personligen ser jag detta som en seger för det gröna perspektivet om en friare arbetsmarknad framför den traditionellt röda reglerade. Att det dessutom framför allt är personer från öst Asien tyder dessutom på att det faktiskt inte är personer som flytt från andra humanitära kriser som kommit hit.

Min förhoppning är att det ska kunna gå att fortsätta att hitta politiska majoriteter för en breddning av arbetskraftsinvandringslagstiftningen. Genom att exempelvis ge alla personer som vistas i landet rätt att stanna så länge de uppbär ett arbete och ge samtliga personer som kommer hit minst ett halvår på sig att hitta ett skulle en mycket effektiv omväg kring den förhatliga asylrätten kunna skapas. Kan sedan försörjningsplikts lagstiftningen omvandlas till att få innebörden att en person boende i Sverige har rätt att ta hit vem som helst under förutsättning att den går med på att försörja vederbörande så kommer vi komma nära en invandringspolitik som kan kallas human.

Det är min fasta övertygelse att ökad arbetskraftsinvandring är både nödvändig och önskvärd. Vi kommer aldrig kunna försörja den stora andel äldre som ligger framför oss under de närmaste 30 åren utan att öka den skattebetalande basen. All historisk empiri pekar dessutom på att de största perioderna av ekonomisk utveckling i världen sammanfaller med stor grad av invandring och urbanisering. Det enda som finns att frukta är fruktan själv, samt att personer med utländskbakgrund fastnar i gamla strukturer. Invandring ska inte ha som fokus socialt omhändertagande utan arbete. De som flyr från väpnade konflikter och är behov av vård ska få detta men fokus ska alltid ligga på att personen så snabbt som möjligt ska komma i arbete och därmed kunna försörja sig själv.

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: