tisdag, juli 14, 2009

Partiernas karaktärsdrag

makthavare.se kan man idag läsa om en undersökning genomförd av Synovate om hur väljarnas uppfattningar om partierna har förändrats sedan 2004. Med siffrorna för Mp är det väldigt lätt att snabbt peka på de viktigaste framgångarna som partiet gjort under de senaste åren, men även var utmaningen ligger. Undersökningen är gjord så att deltagaren får ta ställning till en rad utsagor som de anser kan beskriva ett parti och sedan placera det på respektive partier.

"Framtidsinriktade" är det ord som flest förknippar med Mp, hela 34 procent sätter detta epitet på Mp. Detta är en ökning med 13% sedan 2006 och 15% sedan 2004. Det är dessa siffror som förklarar valresultaten på 9 procent i riksdagsvalet och 16 i EU-valet i Stockholm stad. Framtidstro och stor adaption för förändringar är något som präglar den moderna storstadsbon.

På plats två och tre kommer dock de mindre smickrande epiteten "har en politik som bygger på önsketänkande" och "vacklar hit och dit". I båda dessa fall går siffrorna åt rätt håll, det är allt färre som uppfattar dessa epitet med Mp. Även om utvecklingen "har en politik som bygger på önsketänkande" är svår att analysera eftersom den endast mätts sedan 2008. Men "vacklar hit och dit" har funnit med länge i denna typ av mätningar och handlar i stort om vilken sida blockgränsen man befinner sig. I Svensk politik är denna Maginotlinje är väldigt avgörande i Svenskpolitik, oavsett vad vi tycker om det. Här syns dock en tydlig trend, sedan 2006 har detta epitet minskat med 7 procent bland väljarna.

Här döljer sig de stora utmaningarna om Mp vi ska kunna öka till över 10 procent. För det första måste vi utveckla en trovärdighet att de förändringar vi vill genomföra i Sverige är samhällsekonomiskt lönsamma och möjliga att genomföra. Att de är miljömässigt riktiga tror jag redan de flest Svenskar tror, men att de är möjliga utan att för den delen äventyra samhällsekonomin är mycket svårare att övertyga folk om. Baserat på detta ska man vara väldigt varsam med att bege sig in i den röd-gröna överbudspolitiken som tyvärr på sistone har börjat visa sig.

För det andra måste vi vara tydliga med vilken sida blocket vi står, i alla fall fram till den dag vi blir så stora att vi får privilegiet att bestämma detta själva, men då måste vi en bit över 20 procent. Inom detta block finns dock en stor möjlighet att utveckla en egen profil som kan användas för att ta avsatts mot högre höjder.

,

1 kommentar:

Johan sa...

Jag tror ett enstaka skutt över 10% är fullt möjligt även utan ett brett folkligt stöd. Utmaningen ligger i att hålla sej kvar över 10%.