torsdag, juli 23, 2009

Skattefrihetensdag

Varje felaktigt använd skattekrona är en stöld från de fattiga!

Detta brukar vara moderaternas favorit sosse citat att dra fram vid olika tillfällen. För er som inte vet så var det Gustav Möller som sa det. Och visst äger citatet en viss rättighet, en höjning av skatterna drabbar de med lägst inkomster mest på det sättet att de får störst del av sitt konsumtionsutrymme beslagtaget. Omvänt så är de den mest effektiva gruppen att sänka skatterna för eftersom de spenderar en mycket stor del av de pengar som blir över. Det samma gäller för höjda bidrag för samma grupp, ex studiemedel eller bostadsbidrag. De rika tenderar istället att lägga ökade marginaler på hög.

Skattebetalarnas förening firar idag skattefriadagen och tycker att vi ska hissa flaggan för att från och med nu går våra inkomster till oss och inte till staten. Frågan om skatter har varit en av de som det gnisslats mest om inom de rödgröna V vill ha höga inkomstskatter vilket vi generellt har varit emot. Personligen är jag kluven.

Att regeringen gjorde bort sig med att sänka skatterna så mycket i högkonjunktur är helt klart uppenbart. Det hade varit bättre att kompensera kommunerna för deras minskade inkomster så att de hade sluppit höja skatterna. Detta eftersom deras skatt drabbar alla, tillskillnad från den statliga brytpunkten som endast drabbar vissa.

Jag tror att det är mycket svårt att höja inkomst skatter utan att tydligt koppla detta till en tydlig välfärdsåtgärd. Dessutom är jag inte säker på att det är rätt väg att gå. Skatter på lön och arbete är ju beskattning på något som vi vill främja (dvs arbetande och anställande) och därför får dessa skatter gärna vara låga. Dessutom kan de med höga inkomster av denna typ lätt smussla bort dem och slippa skatt. Däremot skulle det vara bättre att höja konsumtionsskatterna, både av klimatskäl men även för att stävja en kosumtionskultur som i min mening är osund. När saker blir för billiga blir de även utan värde för innehavaren. Detta märks inte minst på den göra om köket hets som drabbade Stockholm för några år sedan, eller köp och renovering av sommarstugor.

Större inkomster och mer prylar skulle dessutom göra att fler prioriterade varandra. För varför ska hela svenska folket sitta i varsin sommarstuga och i varsin båt som de inte hinner med när de kan åka och hälsa på vännen för vilken något av dessa har en stort värde och bygger på ett genuint intresse?

, ,

Inga kommentarer: