fredag, juli 24, 2009

Kan Sverigedemokraterna brustit i sin researches?

Att SD nu lyckats skaka fram en präst till sin lista har blivit en stor diskussion på morgonnyheterna. Frågan jag ställer mig är dock huruvida SD verkligen har kollat upp prästen Axel W Karlsson innan han fick kandidera. För var det inte SD som var Sveriges Israelvänligaste parti hur stämmer det då med följande uttalande från Karlsson i GP 13/5 -94 och som tas upp på radio islams hemsida:

"De flesta människor har hört talas om att det finns bibliska texter där Israels barn uppmanas att massakrera sina fiender. Israels brutala krigsföring och kränkningar av folkrätten har rest frågan om dessa texter fortfarande idag kan ha en destruktiv inspirerande kraft. Efter Baruch Goldsteins Hebron-massaker och åtskilliga bosättares applådering av honom kan man knappast avfärda den frågan som irrelevant."

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

52 kommentarer:

Mikaela Persson sa...

Intressant.

TF sa...

Inte så konstigt egentligen. SD är ett parti med janusansikte. De är proisraeliska, men har fört fram förslag som omöjliggör judisk religionsutövning i Sverige - t.o.m. Israelvännen Björn Söder är emot bris, kippa och koscher.

Anonym sa...

Bäste Josh Lyman/Tomas Eriksson
Du har grävt fram ett 15 år gammalt citat av mig med en kritisk fråga till Israels politik. Alla länder som för krig utsätter sig för sådana frågor, vare sig de är berättigade eller ej. Bara dem som sitter på åskådarplats kommer undan.
Jag var Israel-vän då och är det ännu mer nu. Det innebär inte att jag är fientligt sinnad till andra folk. Skillnaden mellan då och nu är, att då var av Israel-kritiken mer sparsamt förekommande, idag flödar den över alla bräddar och har totalt förlorat proportionerna.
Vänliga hälsningar
Axel W Karlsson

Patrik, Ängelholm sa...

Jag är också sverigedemokrat och israelvän, dock än mer övertygad sådan idag än för 15 år sedan. Det har hänt en del sedan dess med intifadakrigföringar, terroristsegrar i palestinska val o.s.v.

Jag delar den uppfattning Axel W Karlsson uttryckte 1994, och som är den allmänna uppfattningen bland israeler då som idag, att Baruch Goldsteins urskillningslösa dåd 1994 var avskyvärt.

Anonym sa...

Hela artikeln.

Göteborgs-Posten
- 1994-05-13
- Sida: 5

Författare: KARLSSON AXEL W

I ett debattinlägg med den träffande överskriften "Dimridåer om Bergman" (GP 940428) upprepar Judisk Krönikas chefredaktör Jackie Jakubowski debattmetoder han tidigare gjort sig känd för.

När sakargumenten tryter går han på personen
istället. När jag på sommaren 1993 ifrågasatte hans påstående att svenska kyrkan
har en "antisemitisk tradition" hade han till sist inget annat att komma med än
att avfärda mig med "dåraktig självgodhet" samt tala om bristande kyrklig
självkritik och "ohederliga och enfaldiga debattknep". (GP 930817). I april -94
återkommer han och hävdar att jag är "moraliskt kollapsad" och "saknar
trovärdighet" eftersom jag "försvarat Jan Bergman".

Debatten 1993 föranleddes av att Judisk Krönika nr 3/1993 riktade ett kraftigt
angrepp mot svenska kyrkan, som bla påstods ha en "antisemitisk tradition".
Falska påståenden
Docent Anders Jarlert har i en liten skrift med titeln "våra pinade bröder av
Israels stam. Till frågan om Svenska kyrkan och förföljelsen av de skandinaviska
judarna åren 1942-43" (Tro och Tanke, supplement 5/1993) klarlagt att
påståendena om Erling Eidems "antisemitiska" agerande under förintelsen bygger
"antingen på historieförfalskning eller historieförväxling." Jarlert visar att
kyrkan i bland annat förbönsgudstjänster och uttalanden ställde sig solidarisk
med judarna medan ohyggligheterna pågick. Frågan är nu om resultaten av docent
Jarlerts forskning ger Jackie Jakubowski och Judisk Krönika någon anledning till
självkritik?

Jakubowski återkommer i GP 940428 och slår mig i huvudet med ett bibelord med
innebörden att jag är döv och blind. Genom en kampanj med likartade artiklar i
olika tidningar har Jakubowski försökt göra gällande att Lønningrapporten ger
honom själv rätt och slår fast Bergmans "antisemitism".
Motvilligt tvingas han nu medge att Lønning faktiskt motsäger honom samt svenska
kommittén mot antisemitism på den avgörande punkten: Lønning anser inte att man
på grundval av materialet från Rami-rättegången är berättigad att dra
slutsatsen att Jan Bergman är antisemit. Därmed faller Jakubowskis
huvudargument. Om något nu kan sägas ha "kollapsat moraliskt" är det väl
försöken att med antisemit- beskyllningar få Bergman avstängd från medverkan i
National- encyklopedien och utesluten från folkbildningsarbete inom ABF och
Broderskapsrörelsen.

Ogarderat
Jakubowski argumenterar för att Bergman i alla fall är antisemit. Denna
beskyllning brukar Jakubowski styrka med påståendet att Bergman "sagt att det är
en plikt för en jude att döda icke-judar". Bergman har visserligen medgett att
han uttryckt sig ogarderat, men något så grovt förenklat har han aldrig sagt. De
flesta människor har hört talas om att det finns bibliska texter där Israels
barn uppmanas att massakrera sina fiender. Israels brutala krigföring och
kränkningar av folkrätten har rest frågan om dessa texter fortfarande idag kan
ha en destruktivt inspirerande kraft. Efter Baruch Goldsteins Hebron-massaker
och åtskilliga bosättares applådering av honom kan man knappast avfärda den
frågan som irrelevant. Det är om detta den sk Bergman-affären djupast sett
handlar. Att verka för fred i Mellanöstern torde vara ett effektivare sätt att
bromsa en utveckling mot antisemitism än att ägna sig åt angrepp på Jan Bergman
som påminner om den typ av personförföljelse verkliga antisemiter ibland ägnar
sig åt.
Jan Bergman har medgett att han uttryckt sig ogarderat och bett om ursäkt för
den skada han därigenom kan ha vållat judenheten. Sigbert Axelsson har i en
artikel tagit avstånd från sitt arbetspapper "Bannlysning II" med dess mycket
långtgående antisionistiska hypoteser. Tyvärr skiljer sig Jakubowski på ett
ofördelaktigt sätt från dessa båda genom sin oförmåga att medge felaktigheter
och överdrifter.
Jag kanske inte har med saken att göra, men jag tror inte Jakubowskis osakliga
överdrifter är till gagn för judenheten.

Axel W Karlsson
Artikelförfattaren är
teolog och

Anonym sa...

looking an eye to ed drugs? [url=http://www.cahv.org]buy viagra online [/url]and charge out of free shipping at http://www.cahv.org . another good place to [url=http://www.kiosknews.org]buy viagra online[/url] is www.kiosknews.org .

Anonym sa...

like gambling? ardour las vegas? checkout the all unpractised in [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] las vegas at www.casinolasvegass.com with beyond 75 up to in fashion unrestrained [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games like slots, roulette, baccarat, craps and more and hire a successful in licit authenticate with our $400 unconstrained bonus.
we be man of the hour unvaried bitter games then the incomparably trained online [url=http://www.place-a-bet.net/]casino[/url] www.place-a-bet.net! few more free casino games and free [url=http://www.2010-world-cup.info]casino bonus[/url] you can find at the 2 new [url=http://www.buy-cheap-computers.info]casino[/url] guides : www.2010-world-cup.info and www.buy-cheap-computers.info .

Anonym sa...

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=13415][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/117/Minissha Lamba-91.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=13240][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/117/Minissha Lamba-90.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=13236][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/117/Minissha Lamba-87.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=13234][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/117/Minissha Lamba-85.jpg[/IMG][/URL]


[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Minissha-Lamba-117.htm][b]Minissha Lamba Hot Wallpapers[/b][/url]

Photo gallery at WallpaperHungama.in is dedicated to Minissha Lamba Pictures. Click on the thumbnails for enlarged Minissha Lamba pictures, live photographs and debarring photos. Also constraint exposed other Pictures Gallery recompense Squeaky quality and Superior Decision appearance scans, movie captures, talkie promos, wallpapers, hollywood & bollywood pictures, photos of actresses and celebrities

Anonym sa...

Online guitar lessons are a great way to learn guitar. Cheaper and more convenient than private studio lessons, the technology is now at a point where the difference in quality is nonexistent and actually has many advantages.
[url=http://www.goarticles.com/cgi-bin/showa.cgi?C=2514060]Online Guitar Lessons[/url]

Anonym sa...

This might be a bit off-topic but I believe there are a lot of smokers here on www.blogger.com. I have recently decided to find a good vendor of e-cigarettes. I'm done with paying so much for normal smokes.A friend recommended [url=http://www.insanereleases.info/greensmokef.html]G Smoke[/url] According to their website this is how they described their product:
"Green Smoke offers quality Electronic cigarettes with disposable cartridges that compose of the highest smoke volume in the industry. With a variety of flavors and nicotine levels, Green Smoke's™ patented technology offers convenience and performance that is unmatched. G Smoke products have been independently tested for safety."
I'm thinking of buying them. Anyone else have experience with this e-cigarette?

Anonym sa...

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=14627][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/22/Shriya Saran-145.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=14628][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/22/Shriya Saran-146.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=14630][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/22/Shriya Saran-148.jpg[/IMG][/URL]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Shriya-Saran-22.htm]Shriya Saran Wallpapers[/url]

Photo gallery at WallpaperHungama.in is dedicated to Shriya Saran Pictures. Click on the thumbnails for enlarged Shriya Saran pictures, personal photographs and exclusive photos. Also check out other Pictures Gallery for High quality and High Resolution image scans, movie captures, movie promos, wallpapers, hollywood & bollywood pictures, photos of actresses and celebrities.

Anonym sa...

[url=http://www.webjam.com/buyreductilonline] Buy reductil online
http://www.webjam.com/buyreductilonline

Anonym sa...

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=14650][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/122/Aarti Chhabria-239.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=14574][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/122/Aarti Chhabria-98.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=14573][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/122/Aarti Chhabria-97.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=14567][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/122/Aarti Chhabria-91.jpg[/IMG][/URL]


Photo gallery at WallpaperHungama.in is dedicated to Aarti Chhabria Pictures. Click on the thumbnails for enlarged Aarti Chhabria pictures, personal photographs and exclusive photos. Also check out other Pictures Gallery for High quality and High Resolution image scans, movie captures, movie promos, wallpapers, hollywood & bollywood pictures, photos of actresses and celebrities.

Anonym sa...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

Anonym sa...

drugs sound-alike look-alike names dilantindiscount phentermine pharmacy online

[url=http://www.bebo.com/buylevitraonline1]buy discount levitra online[/url]

Anonym sa...

It's been quite a long time, since the New York based escort girls have been in the scene and they have been catering A1 escort services to clients of all types.
Escort girls New York have surpassed all other escort girls out there with their A1 services.
Payment for your girl can be done online instantly. So, you should not have any sort of issue regarding anything.
You can easily book the Bijou and she will always arrive at the right time at a designated place. Even a very short notice can do the job for you. Complete satisfaction is guaranteed, both in mental and physical terms. If you want to hang out with a simple and adorable girl, you will get it. On the other hand, if you want to go out with a girl this is also perfectly possible. You don't have to worry about privacy matters because there are no doubts about the professional integrity of New York independent escort. Before introducing them to the clients, all the credentials of Bijou are properly checked.
[url=http://bijouescorts.com]Escort Services[/url] The growing popularity of a New York escort agency has been the outcome of a number of factors. First, a New York based escort agency believes in offering only the most exciting range of escort fun. Secondly, the rates that such an escort agency charges always comes under one's budget. Thirdly, instant access of girls in and around New York has been another major contributing factor in its success.

Adult escort services New York agencies are now increasing horizontally. Thanks to the immense support shown by the highly esteemed clients. Escort services enjoyers from all over the world have found New York the ultimate place to be and spend some memorable moments of life. If you have long been seeing those wildest of dreams but haven't been able to make it a reality, then visit New York once at least and see what's there special for you! You will never make a complaint for sure!
http://bijouescorts.com The glamorous and the sexiest young escorts from New York are available in several varieties as desired by the clients. They have their own impressive style that explains a statement about their personality and high-end professionalism. You can take these girls as the most stimulating companion on any tour or social events and functions. The erotic ladies with beauty and glamour can offer a wide range of services especially for the clientele. Clients can enjoy peep shows, erotic dancing, twosome and threesome physical entertainment services, cam to cam erotica, live chat, massage services, etc.

Anonym sa...

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood Wallpapers[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood Actress[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aishwarya-Rai-114.htm]Aishwarya Rai[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Ayesha-Takia-28.htm]Ayesha Takia[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Diya-Mirza-116.htm]Diya Mirza[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Neha-Dhupia-8.htm]Neha Dhupia[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Nandana-Sen-109.htm]Nandana Sen[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Bipasha-Basu-29.htm]Bipasha Basu[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Neetu-Chandra-34.htm]Neetu Chandra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kim-Sharma-119.htm]Kim Sharma[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Zarine-Khan-123.htm]Zarine Khan[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Amrita-Rao-2.htm]Amrita Rao[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aarti-Chhabria-122.htm]Aarti Chhabria[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Asin-32.htm]Asin[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Celina-Jaitley-1.htm]Celina Jaitley[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Deepika-Padukone-5.htm]Deepika Padukone[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Geeta-Basra-24.htm]Geeta Basra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kareena-Kapoor-115.htm]Kareena Kapoor[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Katrina-Kaif-11.htm]Katrina Kaif[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Sonal-Chauhan-21.htm]Sonal Chauhan[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Priyanka-Chopra-3.htm]Priyanka Chopra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aditi-Sharma-126.htm]Aditi Sharma[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Hazel-Crowney-135.htm]Hazel Crowney[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kashmira-Shah-110.htm]Kashmira Shah[/url]

Anonym sa...

Depending on what your destination is and how long you plan on making your trip for, the airfare may be the priciest expense. Because of this, finding a great deal on the airfare becomes extremely important. The more money you are able to save on the plane tickets, the more money you will be able to use toward your actual vacation.

When it comes to purchasing your airline tickets, the sooner the better. This goes for basically anywhere you plan on traveling. When you purchase a ticket sooner, lets say several months before the trip, there will be less of a demand, which will drive the price of the ticket down. However, on the flip side, as the day of the desired flight approaches, the flight's seats will begin to fill up. As fewer and few seats become available, the higher the demand will be, which will drive the price up. Booking the flight in as far advance as you can may save you hundreds of dollars in the long run.

Flying during the middle of the week is generally the cheapest time to fly. Fewer people travel during mid week than on Friday through Sunday. If at all possible, fly out on a Tuesday or Wednesday. You may actually find prices significantly less expensive on the Wednesday than the Sunday of the same week.

Looking for airfare online will probably be your best be at securing the cheapest possible flight price. There are multiple booking agencies which specialize in finding the cheapest airfare. However, to save time, go to Bing.com, which offers a comprehensive flight search option. Bing will search other travel sites (Expedia, Priceline, Hotwire, etc.) and display the cheapest flight form each site. From here you will be able to decide which website offers the best deal.

Students can often find discounted airfare by visiting STA.com. This is the Student Travel Association, and it can sometimes find less expensive airfare for the traveling student. This isn't always the case, but it doesn't hurt to look.

[url=http://cheapairtickets.qarri.com/]Tips and tricks for cheap air tickets[/url]

Anonym sa...

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Blog[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood News[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Gossip[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Actress[/url]

Anonym sa...

hello


just registered and put on my todo list


hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

Anonym sa...

check out the new free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino games[/url] at the all new www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the web! enjoy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and win money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos[/url] and [url=http://www.bayareacorkboard.com/]poker room[/url] at this [url=http://www.buy-cheap-computers.info/]casino[/url] sites with 100's of [url=http://www.place-a-bet.net/]free casino games[/url]. for new gamblers you can visit this [url=http://www.2010-world-cup.info]online casino[/url].

Anonym sa...

In 1959 phentermine first received approval from the FDA as an appetite suppressing drug. Phentermine hydrochloride then became available in the early 1970s. It was previously sold as Fastin from King Pharmaceuticals for SmithKline Beecham, however in 1998 it was removed from the market. Medeva Pharmaceuticals sells the name brand of phentermine called Ionamin and Gate Pharmaceuticals sells it as Adipex-P. Phentermine is also currently sold as a generic. Since the drug was approved in 1959 there have been almost no clinical studies performed. The most recent study was in 1990 which combined phentermine with fenfluramine or dexfenfluramine and became known as Fen-Phen.[citation needed]
In 1997 after 24 cases of heart valve disease in Fen-Phen users, fenfluramine and dexfenfluramine were voluntarily taken off the market at the request of the FDA. Studies later proved that nearly 30% of people taking fenfluramine or dexfenfluramine had abnormal valve findings. The FDA did not ask manufacturers to remove phentermine from the market.
[url=http://www.buyphentermine1.com]buy phentermine online[/url] Phentermine is still available by itself in most countries, including the U.S. However, because it is similar to amphetamines, it is classified as a controlled substance in many countries (including Australia). Internationally, phentermine is a schedule IV drug under the Convention on Psychotropic Substances.[1] In the United States, it is classified as a Schedule IV controlled substance under the Controlled Substances Act.
Looking forward, Phentermine is being studied with another medication for obesity. The experimental appetite suppressant drug Qnexa is a mixture of Phentermine and Topiramate.
Phentermine, in doses clinically used, works on the hypothalamus portion of the brain to release norepinephrine, a neurotransmitter or chemical messenger that signals a fight-or-flight response, reducing hunger. Phentermine works outside the brain as well to release epinephrine or adrenaline causing fat cells to break down stored fat, but the principal basis of efficacy is hunger-reduction. At high doses, phentermine releases serotonin and dopamine as well, but such doses are never used in clinical medicine.
[url=http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=www.buyphentermine1.com&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=]google for www.buyphentermine1.com[/url]

Anonym sa...

if you guys perturb to credence in [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra drugstore benefit of generic drugs.
you can curse into uncover drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the chief [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] primarily on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

Anonym sa...

You have to visit [url=http://www.eroticwebcams.net]www.EroticWebCams.net[/url] if you want to enjoy the best adult webcams.

Anonym sa...

[url=http://grou.ps/reductil] Buy reductil online
http://grou.ps/reductil
Buy reductil online

Anonym sa...

[url=http://bejepewa.t35.com/news_535.html]onlineplayers onlineplayer gambling onlinegambling[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_247.html]casino online tunica[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_142.html]online gambling depot[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_209.html]live online gambling[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_224.html]online casinos top gambling betting poker[/url]

Anonym sa...

[url=http://bewutore.t35.com/news_353.html]how to defeat online gambling restrictions[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_209.html]onlinetournament pokercruise onlinefreerolls gambling[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_1.html]online casino restrictions[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_250.html]online holdem poker tournament gambling[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_335.html]royal casino las vegas[/url]

Anonym sa...

Movie: Raajneeti
Year: 2010
Director: Prakash Jha
Cast: Nana Patekar, Ajay Devgan, Ranbir Kapoor, Katrina Kaif & Manoj Bajpai
Music Director: Pritam

[url=http://www.bollywood-latest.com/2010/05/raajneeti-mp3-songs/]RaajNeeti Mp3 Songs[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Blog[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood News[/url]

Anonym sa...

Allow to pass the animal with two backs casinos? scrutinization this immature [url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url] advisor and production online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also impede our up to the minute [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] control at http://freecasinogames2010.webs.com and be heir to in veritable fabulously off !
another supplementary [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] purlieus is www.ttittancasino.com , in consideration german gamblers, get unrestrained online casino bonus.

Anonym sa...

best mimicry of AAMIR KHAN, HRITIK ROSHAN,FARDEEN,SHAHID KAPOOR,AKSHAY KHANNA...i saw this and HAD to share with you guys!!!

[url=http://www.mydesizone.com/video/wOjcyunSGAc/BEST-BOLLYWOOD-MIMICRY.html]BEST BOLLYWOOD MIMICRY[/url]

Anonym sa...

Extremely funny video with a social message. Ghuggi must get a national award for his efforts.

[url=http://www.mydesizone.com/video/zy5-ryJTvZA/Ghuggi-de-barati-Gurpreet-Ghuggi.html]Ghuggi de barati - Gurpreet Ghuggi[/url]

Anonym sa...

well guys! co-occur the latest free [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] games like roulette and slots !about manifest the all modish unburden [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games at the all redone www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the cobweb! appropriate asset of our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and gain a victory in money.
you can also charges other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos bonus[/url] . check out this new [url=http://www.place-a-bet.net/]online casino[/url].

Anonym sa...

Make room the beast with two backs casinos? research this young [url=http://www.realcazinoz.com]free casino[/url] games. drive and act evasively online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also probe our new [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] guide at http://freecasinogames2010.webs.com and overpower realized hard cash !
another different [url=http://www.ttittancasino.com]casino[/url] spiele site is www.ttittancasino.com , in return german gamblers, retrieve freed online casino bonus.

Anonym sa...

Hey guys I'm not persuaded if this is the correct space to post this, but I am having some corporeal difficulty learning asian personals I look over asian personals[url=http://www.bmaccess.net/url/answers-to-meet-a-girl-like-james-bondalready-done-by-3773-individuals-2126757.htm
asian personals [/url] that blog, but it as a matter of fact didn't seem to give to me alot of sanity to me. Can someone pretty please improve me? It's so intricate to foregather the woman of my dreams.

This ezine wasn't easy to read

Tips on How to meet Girls with the Mall

If you could be just one guy and aren't the most suitable at finding much less meeting women and are questioning in which you can head to uncover and come in contact with a young girl, then these ten sensible points on how to meet a young lady along at the local mall, must come in mighty handy.

1 - Go towards the meals court. Think it or not, the foods court will be the absolute optimal put in the shopping mall to meet a toddler. Here's what you do. Pick a foods location and get in line for the meal. Even while you are usually in line, appear all around the area wherever all people is sitting and eating. Start looking for any girl seated alone, and even two ladies sitting together. When you might have your meal in hand, walk over to exactly where she or there're sitting down and talk to if you can join them. If you're sincere and straightforward with them, your chances are quite good.

2- Do some contemplating. Previous to you even contemplate proceeding with the local mall to meet a girlfriend, sit on your own down and do some considerable pondering. Take into account how you could connect a female and what you could say to her if you could be flourishing. Contemplate which components among the shopping mall you'll go to. Also, you are going to should invest in a little something even though there, what do you need? Eventually, think about what meeting a young girl in the public position entails. Surely you can expect to have a need to appearance for any wedding ring earlier than speaking to a female, and you may have got to think if it is wiser to speak into a gal alone or an individual who is with other people. At long last, you will have to become sensible about your own age and the ages within the female you desire to satisfy. As in, you can need to inform oneself for being practical and do not you could try to meet ladies which might be a good deal younger or older than you were, or that search out of the league.three - Request guidance. Once you’re at long last at the local mall, just one of the techniques to fulfill women is by asking them for aid. Females realize that guys have no idea what there're undertaking when they are purchasing, so asking for assistance won't seem such a ridiculous idea. Request enable in picking out a jacket for by yourself as an example. Undertaking so let's the woman know that you simply are single. If she agrees to help you, inquire her other queries as you grab various jackets to consider on.

Hey guys I'm not confident if this is the right forum to send this, but I am having some legitimat trouble learning asian personals I infer from asian personals[url=http://cid-c9b96abb838714db.spaces.live.com/blog/cns!C9B96ABB838714DB!109.entry
asian personals [/url] that internet site, but it in actuality didn't appear to give to me alot of sentiment to me. Can someone please assist me? It's so hard to meet the woman of my dreams.

Anonym sa...

Another Day...One more Official Worthless, Empty-Headed, Dimwitted Topic-less Spam Thread [url=http://www.dinside.no/824414/raske-penger-finnes-ikke]tjene mer penger[/url]

Anonym sa...

lost your money at the [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] ?over 21 and looking where to [url=http://www.generic4you.com]buy viagra online[/url]? or even how to buy [url=http://www.avi.vg]adult toys[/url]? well you can try this websites and [url=http://www.medical-250.biz]buy viagra[/url]. [url=http://www.generic4you.com]sildenafil[/url] and [url=http://www.generic4you.com]generic viagra[/url] online. you can also buy [url=http://www.generik4u.com]viagra[/url] online.
so for [url=http://www.avi.vg]sex toys[/url] and [url=http://www.ewgpresents.com]viagra online[/url] check us ! for great [url=http://www.cahv.org]viagra[/url] deals check us now!

Anonym sa...

I really like this blog. great post keep up the good work. I have bookmarked your site.

Anonym sa...

I like to have a break during the my day and browse via some blogs to see what others are saying. This blog appeared in my search and I couldn't help but clicking on it. I'm glad I did because it was a very enjoyable read.


my website is Birdhouse Skateboards .Also welcome you!

Anonym sa...

good day I am looking for men to join my Guild Caesary come check it out. and join my army please! hawks raiders at http://www.lekool.com. Been playing Caesary game for 6 weeks. Caesary has been the best browser game in a long time!

[url=http://caesary.lekool.com]Caesary[/url]
[url=http://caesary.lekool.com]browser based[/url]
[url=http://video.lekool.com]Game Videos[/url]
[url=http://dc.lekool.com]Game Videos[/url]

Anonym sa...

Sorry for the stupid question. What is the best search engine http://google.com or http://yahoo.com?

Anonym sa...

We prepare for all kinds of piercing prominence s that go about a find in a difference of styles,[url=http://www.sexydress4prom.com]cheap prom dresses[/url]
[url=http://www.safeandsoon.com/]cheap wedding dresses[/url]
[url=http://www.discountpartydress.com]discount party dresses[/url]
[url=http://www.dresswomen.net]prom dresses[/url]
[url=http://www.weddinghow.net]cheap wedding dresses[/url]
colors and sizes at wholesale price.All are sale-priced with up to the minute styles compound apparels including artist wedding tear someone off a strip, coast wedding dresses, connubial gowns, bridesmaids dresses, prom outfits, cream skirt dresses & nurse dresses.Even we can accommodate the services of free weight customization and manumitted together with measure Snitch on affordable stunning wedding dresses at this very moment!lift searing shopping, array to the letter exchange for the big wedding ceremony with the expropriate of G-marry bridal.


http://www.dresswomen.net

Anonym sa...

[url=http://www.freewebs.com/trazodone-buy]desyrel 25 mg online
[/url]

Anonym sa...

[url=http://casodex-bicalutamide.webs.com/]Bitakebir
[/url] Procure
purchase Bicalutamide
Wibical

Anonym sa...

[url=http://www.microgiving.com/profile/ribavirin]rebetol 200 mg online
[/url] virazole
virazole buy
copegus 100 mg online

Anonym sa...

[url=http://buy-methylprednisolone.webspawner.com/]methylprednisolone 4 mg and birth control
[/url] medrol methylprednisolone dose pack
medrol bijsluiter
methylprednisolone 16 mg tablets

Anonym sa...

[url=http://www.freewebs.com/biaxinclarithromycin/]clarithromycin order online
[/url][url=http://www.freewebs.com/online-biaxin/]buy clarithromycin online no prescription
[/url][url=http://www.freewebs.com/buy-sustiva-efavirenz/]Efavirenz 200 mg online
[/url][url=http://www.freewebs.com/buy-asacol-mesalamine/]buy asacol online
[/url]

Anonym sa...

Hi,
My name is Sheila. I live in Chicago. I have 2 dogs that are my life. I enjoy running, hanging out with friends, and dancing.
“If you truly are half as beautiful and interesting as your profile indicates, I’m ready to say “I do”! Okay, maybe I’m getting ahead of myself here,
but I wanted to let you know we definitely need to sit down and chat sometime.”

You van visit me here:[url=http://www.how-to-lose-weight.nl/Beth/index.html]Sheila Beth Anderson[/url]

Anonym sa...

[url=http://www.freewebs.com/biaxinclarithromycin/]buy biaxin online
[/url][url=http://www.freewebs.com/online-biaxin/]biaxin buy canada
[/url][url=http://www.freewebs.com/buy-sustiva-efavirenz/]buy Sustiva 600 mg online
[/url][url=http://www.freewebs.com/buy-asacol-mesalamine/]mesalamine 400 mg buy
[/url]

Anonym sa...

Hi,
My name is Sheila. I live in Chicago. I have 2 dogs that are my life. I enjoy running, hanging out with friends, and dancing.
“If you truly are half as beautiful and interesting as your profile indicates, I’m ready to say “I do”! Okay, maybe I’m getting ahead of myself here,
but I wanted to let you know we definitely need to sit down and chat sometime.”

You van visit me here:[url=http://www.how-to-lose-weight.nl/Beth/index.html]Sheila Beth Anderson[/url]

Anonym sa...

Take a simple survey and Win Prizes worth up to £2500
[url=http://prizerewards.nl/myquiz/index.php?keyword=Forum]Click Here[/url]

Anonym sa...

Hello. And Bye.

Anonym sa...

[b]Sign Up For A VIP Membership To [/b] http://bit.ly/10rgTS6 Browse through the latest Facebook and Twitter jobs today, apply for the ones that interest you and be notified via email when you are accepted for one of the paid positions. [b]Start getting paid to spend time on Facebook and Twitter[/b] When you are accepted for one of the positions you can log in to the private VIP members and begin work on any of the hundreds of high paying social media jobs in our database. http://bit.ly/10rgTS6 [u]Can You Start Work Immediately?[/u] [b]Join Here:http://bit.ly/10rgTS6