fredag, juli 24, 2009

Historien går igen när Carl Bildt lägger ner konsulat men räddar kulturen i Paris

För den som inte redan har läst det kan jag varmt rekommendera maktahavare.se och deras tog sågning av Carl Bildt rörande nedläggningen av Svenska konsulat och världen över. Själv känner jag inte att jag kan avgöra i vilken grad ett kulturhus i Paris eller konsulat i New York eller Kanton ska ställas mot varandra budgetmässigt eller huruvida man ska försöka bevara samtliga dessa anläggningar. Däremot tycker jag att det finns en mycket intressant historisk parallell för själva huvudtemat av konflikten så som makthavare.se beskriver den, nämligen högdiplomatin kontra näringsintressena.

Någongång under mitten av 1600-talet gjorde Sverige som bekant ett mycket misslyckat försök att agera kolonialmakt i USA. Detta försök stöp till mycket stor del pga bristande ekonomisk uppbackning. De många dyra krigen i Tyskland och Polen gjorde en sådan satsning omöjlig. Den ansvarig för detta projekt försökte desperat övertyga de överordnade i Stockholm om att i Amerika fanns stora naturresurser som var nästan helt oexploaterade.

Men, detta öra ville man inte lyssna på. För landvinningar på kontinenten gav ära och berömmelse vilket de inte gjorde i Amerika. Och visst känns det lite som samma konflikt i repris, grabbarna som vill leka världsdiplomater vill ha kvar kulturhuset i Paris medan de som vill främja svenska exportintressen ser det som nödvändigt att behålla närvaron i New York och Kanton. Så historien går igen, bara i nya versioner.

 

, ,

Inga kommentarer: