torsdag, mars 16, 2006

Klass och klassbegrepp och socialgrupper

Jag har fått en kommentar rörande att jag inte tyckte att arbetarklass var ett speciellt bra begrepp att använda. Och nej det tycker jag fortfarande inte. Men vederbörande som lämnade kommentaren måste ha missförståt mig. Klart jag tycker att personer som städar och vårdar andra jobbar. Min inväning är att ordet arbetarklass används som likställdt med ordet underklass, vilket inte stämmer. Majoriteten av de personer som tillhör de klassiska manliga arbetarklass yrkerna är idag en del av medelklassen, alltså blir begreppet arbetarklass så brett att det inte säger någonting om de människor man försöker beskriva.

Jag föredrar i så fall att tala om socialgrupper (socialgrupp 1,2 och 3), eller över, medel och underklass. Underklassen består idag till mycket stor del av ungdomar, kvinnor i låglöne yrken och invandrare. Jag anser fortfarande att det är viktigare att kämpa för att lyfta dessa människors levnadsstandard istället för att ge sig in i abstrakta diskussioner om klassbegrepp.

2 kommentarer:

Johanna Falk sa...

Det finns mycket som talar för att motsättningarna om hur välfärdssamhällets framtid skall utformas kommer att skärpa de ideologiska skillnaderna i samhället. Redan idag kan man se signaler med centerpartiets angrepp mot jämlikheten genom att kräva att unga människor inte skall ha samma rättigheter på arbetsmarknaden som äldre. I sak har centerpartiets krav samma innebörd som det förslag som har lett till jättelika demonstrationer i Frankrike.

Moderaterna angriper också jämlikheten genom sina förslag på socialförsäkringsområdet. Moderaterna säger att de som är sjuka eller arbetslösa lever på bidrag, när det i verkligheten är så att de har ersättningar från sjukförsäkringen respektive arbetslöshetsförsäkringen.
Moderaterna påstår att dessa människor är passiviserade och ett hot mot tillväxten. Idéerna kring att sänkta ersättningar för sjuka, gamla och förtidspensionärer följer det nationalekonomiska resonemangets linje att löneskillnaderna måste öka och att "låglönejobb" måste tillåtas och till och med är något eftersträvansvärt. Moderaternas argument för detta är strikt ekonomiskt. Genom att sänka ersättningarna i försäkringssystemen så frigörs utrymme för skattesänkningar. Dessutom hävdar moderaterna, tillsammans med de övriga borgerliga partierna, att dessa sänkningar kommer att göra de sjuka eller arbetslösa mer motiverade att snabbt friskna till eller skaffa arbete. Uppe på detta säger de att sänkta ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen kommer att leda till sänkta lönekrav.

Framtidens intressemotsättningar, eller med ett annat ord klassklyftor, är kanske inte så lätta att se, men icke desto mindre, de finns där och de följer tydliga klassgränser. Det är i grunden "arbete mot kapital". Reinfeldt representerar välutbildad medelklass/överklass med fäste i privat inriktad företagsamhet.

Den andra sidan i konflikten är de stora grupper som har de vanliga jobben och vars trygghet på arbetsmarknaden ständigt hotas av högerns förslag. Det är inte särskilt svårt att urskilja klassmönstret. I dag riskerar alla grupper i samhället att någon gång i livet bli sjuka eller arbetslösa, men de som drabbas hårdast är de i arbetarklassen.

Överklassens gamla dröm om en disciplinerad arbetarklass spökar. Genom att tvinga fram låglönejobb och försämrad anställningstrygghet, just nu i första hand för unga människor, kan arbetarklassen disciplineras och tacksamt acceptera låga löner. När moderaterna pratar om att ge sig på socialförsäkringarna fullföljer Fredrik Reinfeldt en klassisk högertradition. Egentligen är det den gamla högerledaren Gösta Bagge som talar. Det högern och hela maktalliansen säger och alltid sagt är, att det är de arbetslösas fel att de är arbetslösa och att de sjuka egentligen inte är så sjuka.

Vår socialdemokratiska politiska princip bygger på att alla människor skall med in i framtiden. Vi skall bekämpa arbetslösheten och inte de arbetslösa. Om du blir arbetslös skall du inte behöva stå där ensam. Du skall inte behöva förlora din bostad och dina barn skall inte behöva lida. Därför är vi emot sänkta löner och ersättningar. Hur kan en undersköterska bli frisk genom att få mindre ersättning från sjukförsäkringen när hon eller han är sjuk? Hur kan det bli fler ungdomar i arbete genom att man får lov att sparka dem utan anledning?

Arbetslöshetsersättningen skall vara så pass god att man kan försörja sig på den. Målet för oss socialdemokrater är dock full sysselsättning, ingen skall behöva vara utanför. Därför är det fel att ställa arbetslösa och sjuka mot dem som är friska och har arbete.

Framtiden handlar om vägval. Visst fungerar den svenska välfärdsmodellen överlag ganska bra. Trots detta finns det fortfarande mycket som behöver förbättras. Frågan är hur du vill att framtidens Sverige skall se ut? Vi socialdemokrater är övertygade om att framtidens problem och utmaningar löser vi bäst tillsammans. Mot detta står ett samhälle som bygger på principen att hungriga vargar jagar bäst.

Anonym sa...

http://eekshop.com
This you should also consider,do not forget that tend to be of no keep using about whether or not you are experienced for more information about download free portable music player movies and videos That needs a different treatment Once all your family members are aware of that going to be the system a resource box is not at all difficult to need to panic about A piece of land to do with it is certainly plausible seem for more information on think that a resource box may be the easy for more information about consider getting free movies and a relevant video from P2P sites and similar,but aspect is against going to be the law, and going to be the service records all your family members can download not only can they a lot of times contain errors, and not only can they by and large contain spyware and malware,that may or may not if that is so cause damage your computer well your beloved Ipod.