måndag, mars 27, 2006

Renegade

Mins ni Lorenzo Lamas?

Mannen som började sin karriär som hunk i Falcon Crest och slutade med serien renegade, en serie som inte går att överskatta om vi säger så. När jag var i Las Vegas i somras så hittade jag en två meter stor pappskärm föreställande Lorenzo och om jag kunde skulle jag ha köpt den och gett den till en socialdemokratisk nämndordförande i Växjö, den hade garanterat intagit en hedersplats i hans vardagsrum.

Nu är jag själv en renegade! CSN är efter mig.

De tycker jag tjänat lite för bra och det stämmer nog så det är väl bara att plocka ut fet med att para från banken och betala tillbaks och se glad ut.

Däremot är det hög tid att ta strid för studiemedlet nu.

Sveriges förenade studentkårer har sedan ett tag tillbaks lanserat sin kampanj om att höja studiemedlet med 1000 kr i månaden. Miljöpartiet vill på lång sikt införa studielön eftersom vi anser att det är så viktigt att Sverige ligger i framkant när det gäller antalet högskolestudenter. Men om vi under nästa mandatperiod kunde pressa regeringen till en höjning så vore det i alla fall en bra början. För er som vill stödja SFS kampanj så går det bra på adressen nedan.

http://hojstudiemedlet.sfs.se/petitionsida/petitionsida.html

För att pika en nyvunnen bekant i S-studenter här i Borås kan vi ju alltid berätta om vad Lena Hallengren hade och säga i den här frågan. Hon tyckte inte att studiemedlen behövde höjas utan tyckte istället att:

"Det är viktigt att studenter organiserar sig och ställer krav på bostadsbolagen för att sänka hyrorna"

Det är i och för sig sant, men det har inget med den ursprungliga frågan att göra.

För det första så har studiemedlet under de senaste 10 åren sjunkit med ca 20 punkter jämfört med den övriga prisutvecklingen i samhället (KPI).

För det andra så är det konsekvensen av en havererad bostadspolitik som gör att det inte finns några lägenheter till rimliga hyror att få tag i. Allmännyttan måste börja bygga igen. Bara i Borås skulle vi behöva minst 1000 mindre hyresrätter under de närmaste åren bara för att matcha ökningen i efterfrågan.

Och för det tredje förstår jag inte varför det ska vara så svårt för en myndighet att höja gränsen för hur mycket pengar man får låna. Man får ju trots allt tillbaka pengarna, eller?

För det fjärde har jag aldrig gillat folk från Kalmar.

3 kommentarer:

Johanna Falk sa...

Angående bostadssituationen i Borås: Vilka har suttit vid makten i åtta år i Borås och haft möjlighet att bygga fler hyresrätter? Det är ditt parti, Tomas, tillsammans med moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och vägvalet. Jag tycker iofs att det är ett fint tecken att du reagerar mot majoritetens bostadspolitik! Och så gillar vi ju båda friåret! :)

Johanna Falk, förbundstyrelseledamot SSF sa...

Återkommer här med en kommentar om studenters ekonomiska situation och det socialdemokratiska studentförbundets krav på budgetförhandlingarna som satt igång!

Den omtalade högskoleexpansionen sedan början av 1990-talet har öppnat upp möjligheten till utbildning för stora grupper som tidigare stått utanför akademin. De senaste tio åren har antalet studenter ökat från 230 000 till 350 000. Högskoleverkets siffror visar att andelen nybörjarstudenter från arbetarhem under samma period ökat från 19 till 24 procent. Fler, såväl individer som samhällsgrupper, har alltså fått kraft att själva forma sina liv genom att studera. Expansionen har skapat ett mer jämställt samhälle, men tyvärr har studenter samtidigt blivit fattigare. Studenter tvingas nämligen klara sig på 69 000 kronor om året, varav två tredjedelar är lån som ska betalas tillbaka med ränta.

Regeringens politik har bidragit till att fler har möjlighet att studera. Däremot har politiken missat att möjliggöra för alla oavsett bakgrund att faktiskt klara sina studier. Vi ser med oro på hur regeringen nonchalerat problemet med att fler och fler studenter inte får sin ekonomi att gå ihop. Såväl Föreningssparbanken som Skandiabanken bekräftar denna bild. Flera beräkningar visar att ensamstående studenter går back varje månad, när de nödvändiga utgifterna är betalda. Då finns inget utrymme för oförutsedda utgifter som exempelvis tandläkarbesök. Att studiemedlet knappt räcker för att täcka de basala behoven, medför att många heltidsstudenter tvingas arbeta parallellt med sina studier; sin heltidssysselsättning. Alternativt tvingas studenterna – vuxna människor – vara ekonomiskt beroende av välvilliga föräldrar eller andra givmilda personer i studentens omgivning. Detta är givetvis inte en möjlighet för samtliga studenter, och strider helt mot tanken om en bred rekrytering till högskolan. Den ekonomiska situationen skapar stress för många studenter och gör att många tvingas hoppa av eller inte klarar sina studier inom utsatta tidsramar. Dagens situation är ohållbar i längden, både ur en hälsoaspekt för individen och ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi kräver att studiemedlet höjs från dagens 6 900 kronor/månad till 7 900 kronor/månad, dels för att följa kostnaderna i samhället, dels för att ge studenten mer tid att koncentrera sig på sina studier. Precis som samhället måste se till att arbetare har en rimlig lön att leva av, måste vi även se till att studenterna får en vettig chans att klara sina studier genom att erbjuda rimliga ekonomiska villkor. En höjning av studiemedlet skulle innebära att fler studenter ges möjlighet att slutföra sina studier i tid, vilket i sin tur skulle skapa en snabbare genomströmning av studenter och en bättre hälsosituation i stort. Tilläggas ska, att studentgruppen är köpkraftig. En höjning av studiemedlet skulle även härigenom bidra till ökad tillväxt.

Den socialdemokratiska regeringen har inlett vårens budgetförhandlingar och planerar vara klara den 17 april. Efter budgetsaneringens svåra år i mitten av 1990-talet har nu många grupper i samhället fått det bättre, men inte studentgruppen. För att utbyggnaden av högskolan ska lyckas fullt ut kräver vi att regeringen tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet tar ställning för att studenter också ska ha en rimlig levnadssituation. En bred rekrytering till högskolan räcker inte, studenterna måste också kunna avsluta sina studier. I dagsläget är detta dessvärre en klassfråga, då det är studenter med arbetarbakgrund som har det svårast att klara sin ekonomiska situation. En rimlig studiemedelsnivå är inte en förmån – det är en förutsättning!

Detta är det socialdemokratiska studentförbundets politiska åsikt. Hoppas det är svar på ditt inlägg!

Vi ses!
Johanna

Tomas Melin sa...

Wow. Det är inte alla som får sossedebattartiklar i sina kommentarer. DN debatt släng dig ivägen...

I övrigt så vill jag också påpeka att fribeloppet också borde höjas. Även med tusen kronor till i månaden finns många som har behov av ett extrarbete, och nuvarande gräns är väldigt låg. Ditt ursprunliga problem avhjälps alltså inte med ett höjt studiemedel!

F.ö. är jag upprörd över att du inte länkar till mig. Eller till Johan för den delen. Vad är detta egentligen?