fredag, januari 26, 2007

Angående debatten i fullmäktige om subventionerade fritidskort

Fredrik Lenemark skriver på sin blogg om debatten idag i fullmäktige och visst är det sant som han skriver att vi i miljöpartiet röstade nej till subventioneringen av fritidskortet. Anledningen till detta är faktiskt att vi nu inom majoriteten räknar på möjligheten att införa en enhetstaxa för kollektivtrafiken i Borås. En låg enhetstaxa skulle gynna samtliga resenärer med kollektivtrafiken och framför allt ger det möjligheten att locka många av de resenärer som vid enskilda tillfällen skulle kunna ta bussen istället för bilen. I den typ av samarbete som majoriteten innebär att man väljer att satsa allt sitt kapital inom det område där man tror att man faktiskt kan genomföra en ordentlig skillnad. I det sammanhang framstår det som ganska meningslöst att rösta för ett förslag om subventionerade fritidskort, framför allt när inte ens S röstar för.

Sen måste jag säga att jag själv tyckte att jag vann den här debatten, men det är väl åhörarna och i slutändan väljarna som ska avgöra detta. Och visst finns det tillfällen när man viker sig för majoritetens åsikt i fullmäktige och röstar emot goda idéer. Men den här debatten skulle jag kunna ta igen, och utanför fullmäktige utan att darra på stämman det minsta.

Inga kommentarer: