söndag, januari 21, 2007

She is pooling inside the margin

Detta vita huset citat betyder att en kandidat till någon post har tillräckligt mycket personer som tycker att personen skulle vara bra eller mycket bra till ett ämbete. För att kunna vinna ett val krävs det, enligt den sammlade expertisen (?) som den fiktiva vita huset staben består av att en kandidat får över 40 procent i dessa kategorier tillsammans.

Idag visade agenda en undersökning för hur personer ur olika grupper skulle reagera om Mona Sahlin blev partiledare. Agendas vinkling var att många var negativa mot Mona Sahlin som partiledare. Detta var enligt mig en ganska oventeskaplig vinkling. Några sådana slutsattser kring hur S väljar siffror skulle påverkas med Mona Sahlin som partiledare går inte att sia kring på basis av resultatet i denna undersökning. Inte heller går det att dra någon slutsatts kring det som rubriken antyder, eftersom frågan då hade bahövt vara annorlunda.

Men några tendenser vissar ändock mätningen:

1. Andelen personer som inte tycker att det spelar någon roll vem som är partiledare för om de skulle rösta på partiet är störst.

2. Män är mer kritiska än kvinnor men skillnaderna är liten.

3. Mona Sahlins möjligheter att ta väljare från v och Mp är större än från de andra parti.

4. Noll personer av Mp:s väljare skulle blivit mycket mer positiv till att rösta på S om Per Nuder blev partiledare.

För er som vill se hela undersökningen så kan ni göra detta här.

Inga kommentarer: