tisdag, september 22, 2009

Bilfriadagen


Idag är det bilfria dagen, en dag som avslutar den Europeiska trafikantveckan. Ett arrangemang som Stockholmstad i sedvanlig ordning bojkottar. Men Från Mp sida har vi valt att i år lyfta fram vårt förslag om att skapa möjligheter för pendling med båt över stadens alla vattenvägar. Båtpendling är ett transportslag som skulle kunna vara en kugge i att lösa Stockholms transportproblem på ett miljövänligt och resurseffektivt sett. Tar vi en mycket större stad så som New York så att båtpendling en mycket väl utbyggd form av pendling, framför allt från Staten Island till New York.

Representanter från media följde även med på turen ni kan se ABC inslaget här och tv4 här.

, ,

Inga kommentarer: