måndag, september 21, 2009

Valbudget vs Krisbudget

Lars Calmfors får i Dn.se frågan kring hur han ser på regeringens budget och huruvida den är en krisbudget eller en valbudget. Svaret är som vanligt diplomatiskt både och, men att visst bedriver regeringar alltid expansiv finanspolitik under valår men att det nu inte gör så mycket eftersom det är lågkonjunktur. Detta gör att jag blir allt mer stärkt i min övertygelse att vi behöver starka regleringar i Svenskfinanspolitik. När Mp Borås hade årsmöten fick man inte komma med ofinansierade ökningar av utgifterna. Men i riksdagen får man det visst. Visst kära kommande regeringar, oavsett färg, ni får gärna bedriva valfläsk under valår. Men inte på mitt eller mina barns kreditkort!

, ,

Inga kommentarer: