torsdag, september 03, 2009

Förbifarten är ett gissel för rödgröna

Idag blev det klart att regeringen kommer att säga ja till förbifart Stockholm. Med godkännande av detta enorma vägprojekt som är budgeterat till 27,5 miljarder och som i princip ska bygga en tunnel från Skäris till Häggvik visar regeringen verkligen sitt rätta ansikte när det gäller klimatpolitiken. Inte bara olika miljöorganisationer utan även flertalet myndigheter har kritiserat projektet. Projektet beräknas öka koldioxidutsläppen från fordonstrafiken i Stockholms län med 80%, detta i en tid när vi akut behöver vidta åtgärder för att sänka koldioxid utsläppen. Detta försöker regeringen och Bilsweden förklara bort med att vi behöver få bort genomfartstrafiken från Stockholm. Denna trafik som idag står för 2% av all trafik på Essingeleden. Förbifarten kommer istället generera stora trafikökningar inom länet.

Tar man detta i åtanke är det inte svårt att komma på saker för 27,5 miljarder vi skulle kunna göra istället. Pendeln från Nynäshamn skulle kunna komma i tid. Tvärbanor mellan de södra förorterna skulle kunna byggas. O taxorna skulle kunna sänkas. Detta är åtgärder som skulle gynna både klimat och framkomlighet. Det finns idag ingen vetenskap som styrker att fler vägar leder till ökad framkomlighet, det leder bara till mer trafik.

Och då har vi inte ens börjat prata om de miljöeffekter som själva byggandet skulle få på exempelvis Lovön.

Men förbifarten är inte bara ett test för regeringens klimatpolitik utan även för Socialdemokraterna. För skrappar vi på ytan och kollar hur många av arbetarekommunerna har agerat i länet ja då ser vi att förbifarter har ett brett stöd både bland S medlemmar och bland deras väljare. För S är förbifarten en loselose fråga. De förlorar på att säga nått och de förlorar på att inte säga nått.

Dags att välja mellan betong eller grönt folkhem?

, , ,

Inga kommentarer: