lördag, september 19, 2009

Om studenten själv får välja

Maktahavare.se presenterar idag en opinionsmätning gjord bland Sveriges studenter. Även om jag sätter frågetecken för den statistiska representativiteten. För det första verkar teknologer och ekonomistudenter ha en stark övervikt bland respondenterna. Det är även så att merparten av respondenterna är unga studenter. En majoritet av svarande är även män. Till sist är det en stark övervikt för Stockholmsstudenterna. Trotts detta så är det ändå värt att lyfta fram några roliga fenomen, men som sagt hämta saltkaret för det kommer behövas många nypor.

Roligast är förstås att Maria och Peter är de partiledare som får störst förtroende av alla partiledare när det gäller att föra studenternas talan. Även om frasen föra studenternas talan är något diffus.

När det gäller väljarstöd får MP 16,6 procent av rösterna, vilket är något högre än i tidigare SCB mätningar. Det gemensamma är att vi behåller positionen som tredje största parti bland studenterna och närmar oss S sakta med säkert.

Det är även intressant att se att jobb och klimat är de frågor som studenterna rankar högst på dagordningen. Jag tror att det finns stora möjligheter att dessa frågor kan vara de som kommer att rankas högst bland samtliga väljare i 2010 års valrörelse.

Tillsist kan man konstatera att 46 procent av studenterna anser att de missgynnats av regeringens politik.

, ,

Inga kommentarer: